IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Eines online per convertir fotos

Comandes

Permet convertir text a ASCII art:

$ sudo apt-get install figlet
$ figlet Hola!
 _  _    _    _ 
| | | | ___ | | __ _| |
| |_| |/ _ \| |/ _` | |
| _ | (_) | | (_| |_|
|_| |_|\___/|_|\__,_(_)
           

bb

$ sudo apt-get install bb

Ara executeu:

$ bb

Utilitza aalib i server de demostració del que pot fer la llibreria...

boxes

Permet fer "caixes" en ascii:

$ boxes
Hola!          <-- Premeu Ctrl+D
/*********/
/* Hola! */
/*********/ 
$ boxes -d peek
Hola!
/*    _\|/_
     (o o)
 +----oOO-{_}-OOo-+
 |Hola!      |
 +---------------*/ 

cowsay

Permet fer parlar a una vaca:

$ sudo apt-get install cowsay
$ cowsay
sadasd          <-- Premeu Ctrl+D   
 ________
< sadasd >
 --------
    \  ^__^
     \ (oo)\_______
      (__)\    )\/\
        ||----w |
        ||   ||

O un koala:

$ cowthink -f koala hola
 ______
( hola )
 ------
 o
  o
    ___ 
   {~._.~}
   ( Y )
   ()~*~()  
   (_)-(_)

sl

$ sudo apt-get install sl
$ sl

Hi us apareixerà una locomotora.

Enllaços

Star wars

Pel·licula completa amb accés Telnet:

$ telnet towel.blinkenlights.nl

Google

Si busqueu per ascii art canvia el logo!.

Vegeu també

Enllaços externs