IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: DissenyXarxesLinux, LinuxAdministracioAvancada, LPIC1_102
Fitxers: XarxesEthernetProtocolARP.pdf
Repositori SVN: https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/iceupc/LinuxAdministracioAvan%c3%a7ada/moodle/sessio2/transparencies/
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas

IMPORTANT: Les xarxes IPv6 no utilitzen ARP. Consulteu (Network Discovery o ND)

Introducció

El protocol ARP (Address Resolution Protocol) s'encarrega de traduir adreces IP a adreçes MAc al nivell d'enllaç en les xarxes LAN. ARP és un protocol que funciona que utilitza missatges de difusió a tota la xarxa per descobrir quin node de la xarxa té la IP demanada i aconseguir la seva MAC. Un cop aconsegueix la MAC, l'emmagatzema a la taula ARP.

Podem consultar aquesta taula amb la comanda:

$ arp
Address         HWtype HWaddress      Flags Mask      Iface
192.168.1.36       ether  00:0C:29:D3:47:00  C           eth0
192.168.1.34       ether  00:0E:35:29:2A:48  C           eth0
192.168.1.1       ether  00:30:DA:89:FC:8A  C           eth0

Per afegir una entrada a la taula ARP:

$ sudo arp -s 192.168.1.35 00:50:04:62:F7:23

Ho podem comprovar amb:

$ arp
Address         HWtype HWaddress      Flags Mask      Iface
192.168.1.34       ether  00:0E:35:29:2A:48  C           eth0
192.168.1.36       ether  00:0C:29:D3:47:00  C           eth0
192.168.1.1       ether  00:30:DA:89:FC:8A  C           eth0
192.168.1.35       ether  00:50:04:62:F7:23  CM          eth0

Podeu obtenir totes les MACs de la xarxa i omplir la taula ARP amb la comanda nmap. Suposem la xarxa de tipus C 192.168.1.0, executem:

$ sudo nmap 192.168.1.1-255

Un cop finalitzi la comanda tornem a consultar la taula ARP

$ arp

NOTA: Com veieu, aquesta comanda, conjuntament amb la comanda nmap, pot ser molt útil per tal d'aconseguir totes les MACs dels PCs d'una xarxa.

 • Paquet Debian: [[Xarxes_Linux#Paquet_net-tools_.28abans_netbase.29 | net-tools
 • Path: /usr/sbin/arp (podeu executar which arp per conèixer el path de la comanda)
 • Manual: man arp

Ús de la comanda ping per entendre millor el funcionament del protocol ARP

Si consultem la taula arp d'una màquina (IP:192.168.0.7) dins d'una xarxa local de clase C 192.168.0.0:

$ arp
Address         HWtype HWaddress      Flags Mask      Iface
192.168.0.5       ether  00:30:05:4C:90:1C  C           eth0
192.168.0.1       ether  00:13:49:87:40:66  C           eth0

I executem:

$ ping 192.168.0.10
PING 192.168.0.10 (192.168.0.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=10.7 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.289 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.291 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.302 ms
.............

Si us fixeu, el primer paquet ping tarda força més en respondre (10.7ms) que és unes 37 vegades més que el que tarden els següents paquets.... Recordeu que estem fent un ping a una màquina de la mateixa xarxa. Si consultem ara la taula arp:

$ arp
Address         HWtype HWaddress      Flags Mask      Iface
192.168.0.5       ether  00:30:05:4C:90:1C  C           eth0
192.168.0.1       ether  00:13:49:87:40:66  C           eth0
192.168.0.10       ether  00:48:54:8D:58:47  C           eth0

Veiem que hi ha una nova entrada a la taula d'ARP. El primer paquet tarda més temps perquè ha de traduir l'adreça IP que li proporcionem (192.168.1.10) per la corresponent adreça MAC (00:48:54:8D:58:47). Per fer aquesta traducció s'executa el protocol ARP un cop, i una vegada resolta la MAC s'emmagatzema a la taula local ARP. Un cop emmagatzemada ja no cal fer més la traducció IP-->MAC i per això la resta de paquets o següents pings ja no tardaran tant:

$ ping 192.168.0.10
PING 192.168.0.10 (192.168.0.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.234 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.291 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.258 ms
..........................


Comanda arp

Permet gestionar la cache ARP

Per consultar la cache:

$ arp -n
Address         HWtype HWaddress      Flags Mask      Iface
192.168.1.1       ether  00:15:E9:CA:34:A5  C           eth0
192.168.1.3       ether  00:18:F3:FB:FC:4A  C           eth0
192.168.1.6       ether  00:0E:35:29:2A:48  C           eth0

Eliminar entrades de la cache:

$ sudo arp -d 192.168.1.1
$ sudo arp -d 192.168.1.3
$ sudo arp -d 192.168.1.6

Consulteu la cache amb:

$ arp -n

I veurem que la hem buidat...

Si fem un ping:

$ ping 192.168.1.1
$ ping 192.168.1.3
$ ping 192.168.1.6

Afegir una entrada estàtica a la taula ARP

Es poden afegir entrades estàtiques amb:

$ sudo arp -s IP MAC

Per exemple:

$ sudo arp -s 87.111.152.1 00:14:1c:32:af:1a

Podeu consultar la entrada amb:

Abans:

$ arp -n
Address         HWtype HWaddress      Flags Mask      Iface
87.111.152.1       ether  00:14:1c:32:af:1a  CM          eth0

Després:

$ arp -n
Address         HWtype HWaddress      Flags Mask      Iface
87.111.152.1       ether  00:14:1c:32:af:1a  CM          eth0

Observeu que la M indica entrada estàtica.

La entrada es pot afegir de forma temporal amb:

$ sudo arp -s 87.111.152.1 00:14:1c:32:af:1a temp

Podeu eliminar la entrada amb:

$ sudo arp -d 87.111.152.1

Es pot automatitzar l'acció d'afegir el vostre gateway com a entrada estàtica amb:

$ arp -s $(route -n | awk '/^0.0.0.0/ {print $2}') $(arp -n | grep `route -n | awk '/^0.0.0.0/ {print $2}'`| awk '{print $3}')

Es una bona forma d'intentar evitar els atacs de ARP Poisoning d'eines com dsniff o Ettercap.

Com eliminar una entrada de la taula arp

Podeu eliminar la entrada amb:

$ sudo arp -d 87.111.152.1

Connectar a un dispositiu utilitzant la seva MAC

NOTA: No tinc clar que funcioni i sigui cert. Nosatlres si tindrem la IP que toca i podre fer li arribar paquets però si la màquina remota no té taula ARP ni configuració dexarxa: com ens tornarà el paquet?

Independentment de que sapigueu o no la IP d'un dispositiu, si sabeu la seva MAC podeu connectar-vos-hi afegint una entrada estàtica a la taula ARP. Busqueu una IP lliure del vostre rang de xarxa i li "assigneu" al dispositiu amb MAC X (a l'exemple 00:14:1c:32:af:1a)

$ sudo arp -s 192.168.1.123 00:14:1c:32:af:1a

Ara ja podeu fer ping:

$ ping 192.168.1.123

En Windows seria:

ARP -s 10.1.2.3 08-00-09-12-34-56
ping 10.1.2.3

Capturar paquets arp amb tcpdump

Executem:

$ sudo tcpdump arp 
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
09:54:40.061879 arp who-has 192.168.1.1 tell 192.168.1.2
09:54:40.062244 arp reply 192.168.1.1 is-at 00:15:e9:ca:34:a5
09:54:58.802487 arp who-has 192.168.1.3 tell 192.168.1.2
09:54:58.802576 arp reply 192.168.1.3 is-at 00:18:f3:fb:fc:4a
09:55:41.012054 arp who-has 192.168.1.6 tell 192.168.1.2
09:55:41.013671 arp reply 192.168.1.6 is-at 00:0e:35:29:2a:48

Comanda arpping

Consulteu arping de l'article Xarxes Linux.

Provocant arp-replys

Consulteu:

Xarxes_Linux#Provocar_arp-replys

Provocant arp-requests

Consulteu:

Xarxes_Linux#Provocar_arp-requests

RARP

Consulteu rarp de l'article Xarxes Linux.

Comanda ip (iproute2)

La suite iproute2 us proporciona l'ordre ip que té l'opció ip neigh per gestionar la taula ARP (ARP cache o l'anomenada ip neighbour table)

Consulteu Ordre_ip#ip_neigh.

Consultar la taula ARP

Es pot consultar la taula ARP amb:

$ sudo ip neigh show
87.111.152.1 dev eth0 lladdr 00:14:1c:32:af:1a REACHABLE
$ sudo arp -n
Address         HWtype HWaddress      Flags Mask      Iface
87.111.152.1       ether  00:14:1c:32:af:1a  C           eth0 

Recursos:

$ sudo tcpdump -ennqti eth0 \( arp or icmp \)

Es pot esborrar tota la cache arp amb:

$ sudo ip -s -s neigh flush all

Vegeu també:

Estats ARP

Taula:

TaulaSnapshot.png

Hi ha un timeout. El podeu observar amb:

$ sudo ip neighbor show 192.168.99.7
192.168.99.7 dev eth0 lladdr 00:80:c8:e8:1e:fc nud reachable   
$ sudo ip neighbor show 192.168.99.7
192.168.99.7 dev eth0 lladdr 00:80:c8:e8:1e:fc nud stale
$ sudo ip neighbor show 192.168.99.7
192.168.99.7 dev eth0 lladdr 00:80:c8:e8:1e:fc nud delay    
$ sudo ip neighbor show 192.168.99.7
192.168.99.7 dev eth0 lladdr 00:80:c8e8:1e:fc nud probe     
$ sudo ip neighbor show 192.168.99.7
192.168.99.7 dev eth0 nud incomplete            

Recursos:

Monitoritzar els canvis d'estat de la taula ARP

Vegeu:

Xarxes_Linux#ip_monitor

Problema ARP flux

Si una màquina té dues o més targetes connectades al mateix segment de xarxa, pot ocorrer el problema conegut com ARP Flux.

Consulteu:

ARP Proxy

This variable sets Proxy ARP on or off in kernel for specific devices. Proxy ARP is a system of automatically answering ARP queries for other hosts, that may for example be located on other network segments that we have contact with. This may be necessary under certain circumstances, where other routers do not know how to reach specific networks or hosts. The Linux firewall/router may then answer the ARP queries on behalf of the hosts that we want to Proxy ARP for.

Proxy ARP is turned on for the network segment that we want to answer ARP queries for. We will then answer all ARP queries for that specific network or host, hence receiving the packets destined for the specific host, and we can then send them onwards to the real host.

The proxy_arp variables takes a boolean value. Per default, it is turned off, and may be turned on (1) or off (2) at will. If you want more information about Proxy ARP,

Proxy ARP a túnels PPTP

Per tal que els clients remots que és connecten a un servidor PPTP a través d'una VPN puguin connectar amb tota la resta de dispositius de la LAN es necessari que al port LAN del router que fa de servidor PPTP estigui activat arp-proxy.

Jo ho he provat amb un client PPTP Windows connectat a un PPTP Server a una microtik RB750G i només a calgut activar arp-proxy al port ethernet on estan connectada la LAN.

NOTA: Si no activeu arp proxy podreu fer pings del ordinador remot al servidor PPTP però no podreu fer pings de la resta de dispositius de la xarxa cap al dispositiu remot

Vegeu també:

ARP Flushing

Podeu utilitzar l'ordre:

$ sudo ip neigh flush dev eth1 

Per fer un flush (un reset) de la cache arp.

Paràmetres sysctl

TODO

arp-filter

TODO

ARP-SPOOFING

Consulteu l'article ARP-SPOOFING i eines com Ettercap o Dsniff. Vegeu també l'article Eines de hacking

Ettercap

Consulteu Ettercap.

Arp-tools

$ sudo apt-get install build-essential gawk libnet1-dev
$ wget http://www.packetfactory.net/libnet/dist/libnet.tar.gz
$ tar xvzf libnet.tar.gz 
$ cd libnet/
$ ./configure 
$ make
$ make install
$ sudo make install

Tenim les eines:

 • ARP Discover (arpdiscover), an Ethernet scanner based on ARP protocol;
 • ARP Flood (arpflood), an ARP request flooder;
 • ARP Poison (arppoison), for poisoning switches’ MAC address tables.

Un exemple:

$ sudo arpdiscover 192.168.12.1 25
using inteface eth0
our hw address is 00:30:05:EB:A3:8D
our ip address is 192.168.12.20
bpf filter is 'ether dst 00:30:05:EB:A3:8D && arp'
sniffer fork()ed into background with pid = 21448
request for hw address of ip address 192.168.12.1, 42 bytes to send, 42 bytes sent
request for hw address of ip address 192.168.12.2, 42 bytes to send, 42 bytes sent
received arp packet 60 bytes, hw address is 00:0D:88:CC:B4:67, ip address is 192.168.12.1
request for hw address of ip address 192.168.12.3, 42 bytes to send, 42 bytes sent
request for hw address of ip address 192.168.12.4, 42 bytes to send, 42 bytes sent
request for hw address of ip address 192.168.12.5, 42 bytes to send, 42 bytes sent
request for hw address of ip address 192.168.12.6, 42 bytes to send, 42 bytes sent
request for hw address of ip address 192.168.12.7, 42 bytes to send, 42 bytes sent
request for hw address of ip address 192.168.12.8, 42 bytes to send, 42 bytes sent
request for hw address of ip address 192.168.12.9, 42 bytes to send, 42 bytes sent
request for hw address of ip address 192.168.12.10, 42 bytes to send, 42 bytes sent
request for hw address of ip address 192.168.12.11, 42 bytes to send, 42 bytes sent
received arp packet 60 bytes, hw address is 00:30:05:EB:39:9D, ip address is 192.168.12.11
request for hw address of ip address 192.168.12.12, 42 bytes to send, 42 bytes sent
request for hw address of ip address 192.168.12.13, 42 bytes to send, 42 bytes sent
request for hw address of ip address 192.168.12.14, 42 bytes to send, 42 bytes sent
request for hw address of ip address 192.168.12.15, 42 bytes to send, 42 bytes sent
request for hw address of ip address 192.168.12.16, 42 bytes to send, 42 bytes sent
request for hw address of ip address 192.168.12.17, 42 bytes to send, 42 bytes sent
received arp packet 60 bytes, hw address is 00:30:05:EB:3B:52, ip address is 192.168.12.16
request for hw address of ip address 192.168.12.18, 42 bytes to send, 42 bytes sent
request for hw address of ip address 192.168.12.19, 42 bytes to send, 42 bytes sent
request for hw address of ip address 192.168.12.20, 42 bytes to send, 42 bytes sent
request for hw address of ip address 192.168.12.21, 42 bytes to send, 42 bytes sent
request for hw address of ip address 192.168.12.22, 42 bytes to send, 42 bytes sent
request for hw address of ip address 192.168.12.23, 42 bytes to send, 42 bytes sent
request for hw address of ip address 192.168.12.24, 42 bytes to send, 42 bytes sent
request for hw address of ip address 192.168.12.25, 42 bytes to send, 42 bytes sent
waiting for sniffer terminate
received arp packet 60 bytes, hw address is 00:19:06:FF:5B:C0, ip address is 192.168.12.2

Recursos:

arp-scan

$ sudo arp-scan --interface=eth1 --localnet
Interface: eth1, datalink type: EN10MB (Ethernet)
Starting arp-scan 1.6 with 256 hosts (http://www.nta-monitor.com/tools/arp-scan/)
192.168.1.1   00:15:e9:ca:34:a5    D-Link Corporation
192.168.1.2   00:30:1b:5e:09:a9    SHUTTLE, INC.
192.168.1.3   00:08:54:4b:70:98    Netronix, Inc.

3 packets received by filter, 0 packets dropped by kernel
Ending arp-scan 1.6: 256 hosts scanned in 1.532 seconds (167.10 hosts/sec). 3 responded


$ sudo arp-scan --interface=eth1 192.168.0.0/16
Interface: eth1, datalink type: EN10MB (Ethernet)
Starting arp-scan 1.6 with 65536 hosts (http://www.nta-monitor.com/tools/arp-scan/)
192.168.1.1   00:15:e9:ca:34:a5    D-Link Corporation
192.168.1.2   00:30:1b:5e:09:a9    SHUTTLE, INC.
192.168.1.3   00:08:54:4b:70:98    Netronix, Inc.
$ sudo arp-scan --interface=eth0 --arpspa=0.0.0.0 0.0.0.0/3


Nemesis

Instal·lació

$ sudo apt-get install nemesis

Fitxers instal·lats:

$ dpkg -L nemesis
/.
/usr
/usr/sbin
/usr/share
/usr/share/man
/usr/share/man/man1
/usr/share/man/man1/nemesis-dns.1.gz
/usr/share/man/man1/nemesis-icmp.1.gz
/usr/share/man/man1/nemesis-igmp.1.gz
/usr/share/man/man1/nemesis-ip.1.gz
/usr/share/man/man1/nemesis-ospf.1.gz
/usr/share/man/man1/nemesis-rip.1.gz
/usr/share/man/man1/nemesis-tcp.1.gz
/usr/share/man/man1/nemesis-udp.1.gz
/usr/share/man/man1/nemesis.1.gz
/usr/share/man/man1/nemesis-arp.1.gz
/usr/share/man/man1/nemesis-ethernet.1.gz
/usr/share/doc
/usr/share/doc/nemesis
/usr/share/doc/nemesis/README
/usr/share/doc/nemesis/copyright
/usr/share/doc/nemesis/changelog.gz
/usr/share/doc/nemesis/changelog.Debian.gz
/usr/bin
/usr/bin/nemesis
$ sudo nemesis arp help

ARP/RARP Packet Injection -=- The NEMESIS Project Version 1.4beta3 (Build 22) 
 
 ARP/RARP Usage:
  arp [-v (verbose)] [options]
 
 ARP/RARP Options: 
  -S <Source IP address>
  -D <Destination IP address>
  -h <Sender MAC address within ARP frame>
  -m <Target MAC address within ARP frame>
  -s <Solaris style ARP requests with target hardware addess set to broadcast>
  -r ({ARP,RARP} REPLY enable)
  -R (RARP enable)
  -P <Payload file> 
 
 Data Link Options: 
  -d <Ethernet device name>
  -H <Source MAC address>
  -M <Destination MAC address>

You must define a Source and Destination IP address.
$ sudo nemesis arp -v -d ne0 -H 0:1:2:3:4:5 -S 10.11.30.5 -D 10.10.15.1
$ sudo tcpdump -i eth0 -e arp and host 192.168.1.50 > pcap &
$ sudo nemesis arp -S 192.168.1.50 -D 192.168.1.1 -M 01:01:01:01:01:01 
$ sudo nemesis arp \
-S 192.168.1.50 \   # Your IP
-D 192.168.1.1 \    # Suspected Promiscuous IP
-M 01:01:01:01:01:01  # Non-existent MAC (on your network at least)
$ sudo cat pcap
00:50:2c:05:6b:a9 > 01:01:01:01:01:01, arp who-has 192.168.1.1 tell 192.168.1.50
00:0c:41:e9:2b:9d > 00:50:2c:05:6b:a9, arp reply 192.168.1.1 is-at 00:0c:41:e9:2b:9d
http://www.google.es/url?sa=t&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fforo.elhacker.net%2Fredes%2Finyector_de_paquetes_nemesis-t33197.0.html&ei=oopVSJ7lJ4200QSOhryEAw&usg=AFQjCNG76zInh463E4qnJU5vRc_oUBFClA&sig2=8SZmqxdZC1nAILxr41nV-g

Recursos:

Paràmetres del nucli

$ cat /proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_accept 
0
$ cat /proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_announce 
0
$ cat /proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_filter 
0
$ cat /proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_ignore 
0
$ cat /proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_notify
0

sysctl

Consulteu l'ordre sysctl.


ARP a Windows

TODO

Consulteu:

Nanostation#Problemes_amb_la_cache_ARP_de_Windows_i_la_IP_192.168.1.1


Vegeu també

Enllaços externs