IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

https://github.com/cretueusebiu/laravel-web-push-demo

Push API

La API Push otorga a las aplicaciones web la habilidad de recibir mensajes enviados a ellas desde un servidor, sin importar si la aplicación está o no en primer plano o cargada. Esto permite a los desarrolladores enviar notificaciones asíncronas y actualizaciones para los usuarios que las aceptan.

Requereix de Service Workers per tal de funcionar

Recursos:

Notifications API

Vegeu Notifications API

Sistemes operatius/plataformes

Android

Consulteu Android_Push_Notifications/Android push notifications. També fa notificacions push el Admin SDK de Google Apps

PHP

General:

Laravel

Node.js

Apache Cordova plugins/ Aplicacions híbrides

Vegeu Android push notifications amb Cordova

Resources:

Web

Google Cloud Messaging/Firebase Cloud Messaging també pot ser utilitzat amb aplicacions web (i amb IOS)

Eines web. Software as a Service (SaaS)

Gamethrive/Onesignal

https://gamethrive.com/
https://onesignal.com/
OneSignal

Wizard de configuració API GCM:

https://documentation.onesignal.com/docs/android-generating-a-gcm-push-notification-key

Pushwhoosh

Pushbots

Airbop

Airbop

http://www.airbop.com/

Push Notificacions alumnes

Vegeu també

Enllaços externs