IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Tipus de monolloc

  • Monolloc amb IP estàtica: Si teniu contractada una línia ADSL amb assignació d'IP dinàmica, necessitareu una eina que estigui monitoritzant tota la estona quina IP teniu en un moment donat. Això és pot fer a Linux amb pppoe
  • Monolloc amb IP dinàmica: Si teniu contractada una línia ADSL amb IP estàtica no us caldrà utilitzar cap eina (no cal pppoe) a la màquina que obtingui aquesta IP estàtica

Monolloc IP dinàmica

Consulteu:

Monolloc IP estàtica

Consulteu l'exemple ZyXEL_660HW#Configuraci.C3.B3_amb_IP_est.C3.A0tica_i_monopuesto.

Aclariments sobre el mode bridge

La terminologia és molt ambigua:

Alguns routers (p.ex els zyxel de la família ZyXEL_660HW) un cop escollit el mode Bridge pregunten pel tipus d'encapsulació i teniu dos opcions:

En canvi en mode router hi ha 4 opcions:

NOTA: Si esteu en mode bridge mai se us preguntarà per les dades PPPoE d'usuari i paraula de pas. Aquestes les ha de proveir el dispositiu que hi hagi darrera.

IP estàtica o dinàmica

Normalment es poden contractar 3 tipus de línies ADSL:

Aqueste modes es poden compaginar amb el mode bridge o el mode router.

PPPoE

El protocol més utilitzat per les operadores per fer la connexió punt a punt entre el CPE (router ADSL cel client) i la centraleta ADSL és el protocol PPPoE.

PPPoE passthrough

Activa el mode bridge rfc1483 bridge mode (rfc1483 bridge mode) de forma que els processos PPPoE (per exemple el PPPoE Login) succeïxen al dispositiu que hi hagi darrera del router ADSL (un dispositiu de xarxa o servidor Linux).

aka PPPoE passthrough i PPPoE pass through

NOTA: TODO: Pot ser que alguns models si s'activa només Bridge però no el PPPoE pass through aleshores no funcionin els discover?

PPPoE vs RFC1483

Vegeu també RFC 1483

Exemples concrets segons ISP

Orange

Consulteu Orange#Pas_a_pas_per_configurar_el_router_en_bridge_.28monolloc.29_i_configurar_un_router_Linux_amb_pppoe.

Telefònica

IP estàtica

Consulteu l'exemple ZyXEL_660HW#Configuraci.C3.B3_amb_IP_est.C3.A0tica_i_monopuesto.

IP dinàmica

Consulteu:

http://www.iesebre.com/manteniment/index.php/Encaminador:20M#PPPoE.2C_monolloc_i_IP_din.C3.A0mica

Dades per defecte per a l'usuari amb ip dinàmica

[email protected]
adslppp

o

adslppp
adslppp

VPI/VCI: 8/32

Exemple de configuració de pppoe:

# cat /etc/ppp/peers/dsl-provider 
# Minimalistic default options file for DSL/PPPoE connections

noipdefault
defaultroute
replacedefaultroute
hide-password
#lcp-echo-interval 30
#lcp-echo-failure 4
noauth
persist
#mtu 1492
#persist
#maxfail 0
#holdoff 20
plugin rp-pppoe.so
nic-eth4
usepeerdns
user "adslppp"


Zyxel Telefònica P660HW-D1 ip dinàmica

  • Codi barres: 2186252119569
  • MAC: 40:4A:03:9C:0E:DA

Recursos:

Zyxel Telefònica IP estàtica

Zyxel_P-870HW-51A_V2

Consulteu Zyxel_P-870HW-51A_V2#Monolloc_amb_Ip_din.C3.A0mica

ADSL monolloc amb mikrotik

Consulteu routerOS i PPPoE.

Ubuntu Server

Instal·lació:

$ sudo apt-get install pppoeconf

NOTA: Normalment ja està instal·lat, però si per exemple és un Ubuntu Server instal·lat amb Debootstrap pot ser necessari d'instal·lar

Ara podem executar l'assistent:

$ sudo pppoeconf

NOTA: Abans segurament haureu configurat el vostre router ADSL en mode bridge o monopuesto, o RFC 1483 Bridge

Consulteu també PPP

Ubuntu Server i Xen

Funcionarà amb una domU de Xen? Quelcom similar s'ha fet amb IPCOP:

Vegeu també

Enllaços externs