IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

  • La Llista de Control d'Accés o ACLs (de l'anglès, Access Control List) és un concepte de seguretat informàtica usat per a fomentar la separació de privilegis. És una forma de determinar els permisos d'accés apropiats a un determinat objecte, depenent de certs aspectes del procés que fa la comanda.

Vegeu també