IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Comprovar l'arquitectura de la CPU

Per comprovar si un servidor Linux suporta 64 bits:

$ grep ' lm ' /proc/cpuinfo

Per saber si el sistema operatius és de 64 bits per a Ubuntu:

$ dpkg -l | grep linux | grep 64
ii linux-headers-2.6.35-28-server  2.6.35-28.49            Linux kernel headers for version 2.6.35 on x86_64
ii linux-image-2.6.35-22-server   2.6.35-22.35            Linux kernel image for version 2.6.35 on x86_64
ii linux-image-2.6.35-28-server   2.6.35-28.49            Linux kernel image for version 2.6.35 on x86_64

o

$ uname -a
Linux infocentreSBrb.infocentre.santabarbara.cat 2.6.35-28-server #49-Ubuntu SMP Tue Mar 1 14:55:37 UTC 2011 x86_64 GNU/Linux

linux32

L'ordre linux32 és un ordre proporcionada pel paquet util-linux

$ which linux32

/usr/bin/linux32

$ dpkg -S /usr/bin/linux32
util-linux: /usr/bin/linux32

En veritat és un link a l'ordre setarch:

$ ls -la /usr/bin/linux32
lrwxrwxrwx 1 root root 7 2011-10-26 11:26 /usr/bin/linux32 -> setarch


De fet el manual de l'ordre linux32 mostra el manual de l'ordre setarch:

$ man linux32
SETARCH(8)                            Linux Programmer's Manual                            SETARCH(8)
...

Vegeu també

Enllaços externs