IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Material disponible

  • RBs 750 o similar
  • Ordinador propi de l'alumne

Encaminament dinàmic

Requeriments:

  • Crear una xarxa d'encaminament dinàmic amb 2 o 3 màquines segons disponibilitat de routers (el professor us ho indicarà en el moment de l'examen)
  • Tota la pràctica amb el pas pas a pas, objectius, comprovacions, comandes de configuració utilitzades, etc s'ha de documentar a un article de la Wiki.
  • Creeu el esquema de la xarxa i escolliu les adreces apropiades així com els rangs de xarxa per a les xarxes PtP de connexió entre routers i també per a les adreces IP publicades mitjançant el sistema d'encaminament dinàmic demanat a cada exercici. Es valoraran les IPs escollides i la explicació de perqè s'han escollit estes IPs. Podeu utilitzar el mateix esquema per a les dos xarxes.
  • Indiqueu la configuració completa des de zero dels routers (cal reiniciar a valors per defecte els routers i indicar totes les passes dutes a terme per a la seva correcta configuració)
  • Indiqueu les comprovacions que es duen a terme per tal de comprovar que funciona correctament el sistema. Cal comprovar la connectivitat, la publicació de les routes, la configuració del firewall/NAT (si s'escau), etc.

Exercici 1

  • Realitzeu l'encaminament dinàmic amb BGP

Exercici 2

  • Realitzeu l'encaminament dinàmic amb OSPF

Exercicis dels alumnes

Poseu aquí un enllaç als vostres exercicis.