IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Vegeu també Projectes de síntesi

Qüestions generals per a tots els projectes

Desenvolupament del projecte

 • El projecte compte d'una avaluació continuada, és a dir, es valoraran una sèrie d'ítems per a obtenir la nota final. Si algun ítem no s'entrega es pot suspendre als alumnes d'avaluació continuada.
 • Així mateix, per poder gaudir de l'avaluació continuada cal assistir a un 90% de les classes.
 • És obligatori que cada dia utilitzeu la documentació de la wiki, és a dir que cada dia heu de reservar un temps a documentar la feina realitzada.

Documentació del projecte

 • Tots els projectes s'han de documentar en format wiki a la wiki indicada pels professors coordinadors del crèdit.
 • Tots els possibles documents a entregar es penjaran a la wiki.
 • Es desaconsella l'ús de paper i impressores, no és necessari per al projecte excepte en els casos que s'indiqui el contrari.

Què ha de contenir la documentació

 • Explicació detallada del procés seguit per als projectes
 • FAQ i resol·lució de problemes (TroubleShooting): molt important que feu constar aquelles qüestions que us han portat més problemes i com les heu sol·lucionat
 • TODO

Terminis d'entrega del projecte

 • El projecte haurà d'estar finalitzat a les dates indicades pels professors, com a màxim el dia anterior a la presentació final
 • Aquells projectes que no estiguin acabats o que el
 • Amb independència de la nota del projecte (p.ex. encara que estigui aprovat), el projecte no s'aprovarà si no compleix tots els requeriments indicats. En aquest sentit, el tribunal del projecte es reserva el dret de convocar als alumnes durant la setmana o setmanes de convocatòria extraordinària i/o de recuperacions per tal de finalitzar el projecte.

Condicions d'entrega del projecte

 • El projecte s'ha d'entregar com a un producte final, que sigui el més fàcil possible d'instal·lar i utilitzar
 • Excepte en els projectes que s'indiqui el contrari, caldrà entregar un Paquet Debian com a instal·lador del projecte

Alumnes

15 alumnes:

 Ahmed abadi 
 Ibn-e abbas 
 Breje Vlad Octavian 
 Curto Mauri Jesús
 Ginovart Miralles David
 Guerola Fogàs Joan Enric 
 Machí Caballé Omar
 Montoya Ferré Ramon
 Orozco Carmona Harvey
 Ortega Castillo Cristhian 
 Rojas Pelayo Francisco Miguel 
 Rosell Mauri David 
 Sabate Valldeperez Xavier 
 Sanz Vericat Oriol 
 Turcan Nicolae

Projectes

Instal·lació d'un servidor de comunicacions per a l'INS de les Planes (conveni Ajuntament de Santa Barbarà)

Servidor de comunicacions Institut les Planes

Vegeu també:

Alumnes

 • David Ginovart
 • Christian Ortega
 • Omar Machí
 • Cal buscar com si calgues comprar el servidor sota unes especificacions. Ha de ser similar a:
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz
4GB DIMM DDR2 RAM Kingston o similar
2 Discs durs de 500G
Targeta de xarxa integrada de gigabit
Targeta Gigabit extra (pciExpress?) 
Preu: No superior a 600€
 • La màquina la proporciona l'Ajuntament de Santa Barbara

Característiques

:*Instal·lació del Sistema Operatiu Ubuntu Server

 • Serveis bàsics:

::*LAMP ::*Servidor SSH. Canviar el port SSH des de les interfícies d'Internet

 • Configuració de la xarxa

::*Configuració permanent: /etc/network/interfaces, /etc/resolv.conf, nom de màquina ::*Taules de rutes

 • Configuració del firewall restrictiva i anar obrint només els serveis desitjats

:*Instal·lació del servidor Ldap

 • Instal·lació de Gosa
 • Instal·lació
 • Serveis de xarxa
 • DNS amb Ldap (Gosa)

::*DHCP amb Ldap (Gosa) ::*Squid + SquidGuarg: :::*Informes: Calamaris

 • Usuaris Guifi amb autenticació + LDAP

::*Servidor de Hora (NTP) ::*Servidor Iperf

 • Altres serveis:
 • Servidor Samba

::*OCS-Inventory ::*Pàgina web: escollir un CMS ::*Copies de seguretat ::*CUPS Samba

 • Aplicacions web:

:::*Gosa :::*Moodle: usuaris de Ldap :::*Mediawiki: usuaris de Ldap

 • Extres:

::*Servidor de replica Ldap, provar en una màquina virtual a part.

 • Fer-ho tot duplicat/en paral·lel amb una màquina virtual VirtualBox.

Recursos:

Instal·lació d'un servidor de comunicacions per al Seminari (conveni amb Mosaic)

Servidor de comunicacions per al Seminari

Alumnes

 • Vlad Breje
 • Ramon Montoya
 • Xavi Sabaté


Router Linux Seminari Tortosa

Dades

Portals captius i Hotspots. Crear un Hotspot per a supernodes guifi

Portals Captius

Alumnes

 • Jesus Curto
 • David Rosell
 • Utilitzar les RB750G per fer les pràctiques de simulació de configuració del firewall. Winbox, RouterOS
 • Portal Captiu ha d'estar en un servidor web d'una màquina virtual
 • Utilitzar algun CMS per tal de fer el portal captiu
 • Hotspot
 • Limit de temps de navegació
 • Limit d'ampla de banda

Squid:

 • Redirector d'Squid que permeti enviar pàgines "anunci" periòdicament.

Vegeu també

Projecte d'innovació Guifi.net

Projecte d'innovació OpenFPnet/Pàgina de coordinació del projecte de síntesi


Alumnes

 • Guerola Fogàs Joan Enric
 • Nicolae Turcan
 • Ahmed Abadi


 • Crear la web del lloc (CMS: Joomla o similar)
 • Instal·lació d'una wiki o millor encara: integració de una wiki o part de una wiki a la pàgina web
 • Gestionar un o diversos subdominis (innovacio.iesebre.com, uitt.iesbre.com). Potser també algun subdomini de guifi.net (tipus educacion.guifi.net)
 • Disposar d'un gestor de codi font: Mirar GIT. Sinó sempre queda subversion
 • Crear un Google Apps for free: correus electrònics, grups de comunicació. Integrar al domini
 • Crear els grups de xarxes socials i identificar els existents dels centres col·laboradors i de guifi: Youtube, Facebook, Twitter...
 • Imatge corporativa: un logo, decidir uns colors, etc.
 • Cal un gestor documental?
 • Multidioma: Català/Castellà
 • Webdav? http://acacha.org/mediawiki/index.php/Webdav

Servidor d'imatges FOG i OCS Inventory (Deployment)

Alumnes:

 • Oriol Sanz
 • Harvey Orozco
 • Sisco Rojas Pelayo

Recursos:

 • Interessa especialment provar els snapins i el agent de Windows que permet executar tasques remotes

Vegeu també

Enllaços externs