IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Executeu a una màquina virtual ubuntu:

# apt-get install netcat-traditional
# update-alternatives --config nc

escolliu:

/bin/nc.traditional

I ara creem un servidor:

# nc -l -p 1235 -e /bin/bash

Creeu una aplicació amb sockets Android que es connecti a la màquina i executi una comanda (per exemple shutdown)

Vegeu netcat i Programació_xarxes_Android

$ nc -kl 5432 -c 'echo -e "HTTP/1.1 200 OK\r\n$(date)\r\n\r\n";echo "

How are you today?

"'

Alumnes 2014-15

Poseu aquí un enllaç al vostre article a aquesta wiki i enllaç a Github: