IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: SeguretatXarxesInformàtiques, LinuxAdministracioAvancada, DissenyXarxesLinux
Fitxers: EinesMonitoritzacio.pdf (EinesMonitoritzacio.odp)

EinesMonitoritzacio2.pdf (EinesMonitoritzacio2.odp)

Repositori SVN: https://[email protected]/svn/iceupc/SeguretatXarxesInformàtiques
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas

Simple Network Management Protocol (SNMP) és un protocol del nivell d'aplicació que facilita l'intercanvi d'informació d'administració entre dispositius de xarxa.

Característiques principals:

 • Utilitza un servei no orientat a connexió (protocol UDP)
 • Permet als administradors supervisar de forma remota els dispositius d'una xarxa.
 • Hi han 3 versions del protocol:
  • Les més utilitzades són SNMPv1 i SNMPv2
  • A la nova versió (SNMPv3) s'han introduït força canvis sobretot respecte al tema de seguretat però encara no esta gaire suportat per part de la industria.

Contingut

Introducció i conceptes

Arquitectura. Components bàsics d'una xarxa amb SNMP

Els components bàsics d'una xarxa administrada amb SNMP són:

 • Dispositius administrats
 • Agents de programari
 • Sistemes administradors de xarxa

Els dispositius administrats tenen instal·lat un programari (agent) que s'encarreguen de recollir i emmagatzemar informació de la màquina administrada. La informació emmagatzemada es posa a disposició dels sistemes administradors de la xarxa mitjançant SNMP. Les màquines administrades poden ser encaminadors, servidors, commutadors, estacions de treball, impressores, perifèrics de xarxa o altres màquines connectades a la xarxa (màquines dispensadores d'aliments, alarmes, estacions meteorològiques, etc.)

Management Information Bases (MIB)

Característiques d'un MIB:

 • Emmagatzema una col·lecció d'informació d'administració que està organitzada jeràrquicament.
 • Són les dades que guarden els dispositius administrats i que es posen a disposició dels gestors de la xarxa (NM) a través de SNMP.
 • Sovint els dispositius administrats s'anomenen objectes MIB.

Es tracta doncs d'una base de dades jeràrquica on cada node de l'arbre és un objecte. Hi ha dos tipus d'objectes:

 • Escalars: Els objectes tabulars són simplement una variable
 • Tabulars: Estan formats per altres objectes

ArbreMIBSNMP.JPG

 • Cada objecte té un identificador (object ID o OID) que l'identifica de forma única dins de l'arbre MIB
 • L'estructura de l'arbre MIB esta força definida tot i que localitzar un paràmetre específic per a un dispositiu específic dependrà en gran part en conèixer l'arbre MIB del fabricant del dispositiu. No tots els dispositius proporcionen totes les variables. Existeixen moltíssimes bases de dades MIBs, però no tots els dispositius suporten totes les bases de dades
 • S'utilitza una notació especial anomenada Abstract Syntax Notation One.
 • L'arrel és anònima i es representa amb un punt

Per exemple l'objecte l'objecte ifNumber s'identifica amb una de les següents notacions:

 • iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.interfaces.ifNumber
 • .1.3.6.1.2.1.2.1

Bases de dades MIB

$ ls /usr/share/mibs/
iana ietf netsnmp
$ dpkg -L snmp-mibs-downloader | grep "/usr/share/mibs"
/usr/share/mibs
/usr/share/mibs/ietf
/usr/share/mibs/iana
$ ls /var/lib/mibs/
iana ietf
mib-2

També conegut com el OID :

.1.3.6.1.2.1

IMPORTANT: Cal tenir en compte que snmpwalk mostrà per defecte aquesta part de l'arbre MIB si no s'indica cap OID concret! Per mostrar tots els OID, cal indicar explícitament que es vol mostrar tot des de l'arrel utilitzant el OID de l'arrel (un punt . )

D'aquest OID pengen alguns dels valors més importants però no pas tots, cal tenir en compte sobretot tot els valors de enterprise que no estan en aquest subarbre.

Consulteu SNMP#MIBS.

enterprise

Aquí es on qualsevol institució pot demanar un espai de OIDs reservats.

.1.3.6.1.4.1

Vegeu OIDs. Per exemple l'Institut de l'Ebre té un OID propi:

1.3.6.1.4.1.37589

HOST-RESOURCES-MIB

Vegeu:

A on es troben els fitxers MIB

Això depèn d'on s'hagin definit els paths per als MIBS, es poden consultar amb:

$ snmpget -Dparse-mibs 2>&1 | grep directory
parse-mibs: Scanning directory /home/sergi/.snmp/mibs
parse-mibs: cannot open MIB directory /home/sergi/.snmp/mibs
parse-mibs: Scanning directory /usr/share/mibs/site
parse-mibs: cannot open MIB directory /usr/share/mibs/site
parse-mibs: Scanning directory /usr/share/snmp/mibs
parse-mibs: cannot open MIB directory /usr/share/snmp/mibs
parse-mibs: Scanning directory /usr/share/mibs/iana
parse-mibs: Scanning directory /usr/share/mibs/ietf
parse-mibs: Scanning directory /usr/share/mibs/netsnmp

Del FAQ:

/usr/share/doc/libsnmp-base/FAQ

Where should I put my MIB files?
-------------------------------

 If you've compiled the package from source (or are using binaries
 from the project website), then you should probably put new MIB
 files in the directory /usr/local/share/snmp/mibs

 If you are using vendor-supplied binaries, then the MIB files
 may well be located somewhere else (e.g. /usr/share/snmp/mibs,
 /opt/snmp/mibs, or /etc/sma/snmp/mibs). Have a look for where
 existing MIB files are installed, and try adding your MIBs to
 the same directory.

 If you compiled the source yourself, but specified a different
 --prefix value when running configure, then the location of the
 MIB directory will be {prefix}/share/snmp/mibs.

 If you're still not sure where to put your MIB files, try running
 the command

  snmpget -Dparse-mibs 2>&1 | grep directory

 This will display the location(s) where the library is looking
 for MIB files.

A les noves versions de Ubuntu i Debian els fitxers MIB no venen per defecte ja que molts tenen llicències que no són lliures (vegeu snmp-mibs-downloader).

Un cop uns baixeu els MIBS amb l'eina snmp-mibs-downloader els tindreu realment:
/var/lib/mibs

Tot i que sovint s'utilitza més la carpeta:

$ ls -la /usr/share/mibs
total 20
drwxr-xr-x  3 root root 4096 2012-02-20 13:34 .
drwxr-xr-x 399 root root 12288 2012-02-17 18:08 ..
lrwxrwxrwx  1 root root  18 2010-06-07 16:47 iana -> /var/lib/mibs/iana
lrwxrwxrwx  1 root root  18 2010-06-07 16:47 ietf -> /var/lib/mibs/ietf
drwxr-xr-x  2 root root 4096 2011-10-12 16:28 netsnmp

Com podeu veure les carpetes /usr/share/mib/iana i /usr/share/mib/ietf són links a /usr/share/mibs.

Com a referència es mostren els fitxers MIB que es troben a les 3 carpetes:

$ cd /usr/share/mib/netsnmp/
$ ls
GNOME-SMI    NET-SNMP-AGENT-MIB   NET-SNMP-EXTEND-MIB NET-SNMP-MONITOR-MIB NET-SNMP-SYSTEM-MIB NET-SNMP-VACM-MIB UCD-DISKIO-MIB UCD-IPFWACC-MIB
LM-SENSORS-MIB NET-SNMP-EXAMPLES-MIB NET-SNMP-MIB     NET-SNMP-PASS-MIB   NET-SNMP-TC     UCD-DEMO-MIB    UCD-DLMOD-MIB  UCD-SNMP-MIB
$ ls /var/lib/mibs/iana
IANA-ADDRESS-FAMILY-NUMBERS-MIB IANA-GMPLS-TC-MIB        IANA-ITU-ALARM-TC-MIB IANA-MAU-MIB   IANA-RTPROTO-MIB
IANA-CHARSET-MIB         IANAifType-MIB         IANA-LANGUAGE-MIB   IANA-PRINTER-MIB IANATn3270eTC-MIB
IANA-FINISHER-MIB        IANA-IPPM-METRICS-REGISTRY-MIB IANA-MALLOC-MIB    IANA-PWE3-MIB   IPFIX-SELECTOR-MIB
$ ls /var/lib/mibs/ietf/
ACCOUNTING-CONTROL-MIB          FDDI-SMT73-MIB           MPLS-LDP-STD-MIB       SMUX-MIB
ADSL2-LINE-MIB              FIBRE-CHANNEL-FE-MIB        MPLS-LSR-STD-MIB       SNA-NAU-MIB
ADSL2-LINE-TC-MIB            Finisher-MIB            MPLS-TC-STD-MIB       SNA-SDLC-MIB
ADSL-LINE-EXT-MIB            FLOW-METER-MIB           MPLS-TE-STD-MIB       SNMP-COMMUNITY-MIB
ADSL-LINE-MIB              FORCES-MIB             MSDP-MIB           SNMP-FRAMEWORK-MIB
ADSL-TC-MIB               FRAME-RELAY-DTE-MIB         MTA-MIB           SNMP-IEEE802-TM-MIB
AGENTX-MIB                FR-ATM-PVC-SERVICE-IWF-MIB     NAT-MIB           SNMP-MPD-MIB
AGGREGATE-MIB              FR-MFR-MIB             NEMO-MIB           SNMP-NOTIFICATION-MIB
ALARM-MIB                FRNETSERV-MIB            NETWORK-SERVICES-MIB     SNMP-PROXY-MIB
APM-MIB                 FRSLD-MIB              NHRP-MIB           SNMP-REPEATER-MIB
APPC-MIB                 GMPLS-LABEL-STD-MIB         NOTIFICATION-LOG-MIB     SNMP-SSH-TM-MIB
APPLETALK-MIB              GMPLS-LSR-STD-MIB          OPT-IF-MIB          SNMP-TARGET-MIB
APPLICATION-MIB             GMPLS-TC-STD-MIB          OSPF-MIB           SNMP-TSM-MIB
APPN-DLUR-MIB              GMPLS-TE-STD-MIB          OSPF-TRAP-MIB        SNMP-USER-BASED-SM-MIB
APPN-MIB                 GSMP-MIB              OSPFV3-MIB          SNMP-USM-AES-MIB
APPN-TRAP-MIB              HC-ALARM-MIB            PARALLEL-MIB         SNMP-USM-DH-OBJECTS-MIB
APS-MIB                 HCNUM-TC              P-BRIDGE-MIB         SNMPv2-CONF
ARC-MIB                 HC-PerfHist-TC-MIB         PerfHist-TC-MIB       SNMPv2-M2M-MIB
ATM2-MIB                 HC-RMON-MIB             PIM-BSR-MIB         SNMPv2-MIB
ATM-ACCOUNTING-INFORMATION-MIB      HDSL2-SHDSL-LINE-MIB        PIM-MIB           SNMPv2-PARTY-MIB
ATM-MIB                 HOST-RESOURCES-MIB         PIM-STD-MIB         SNMPv2-PDU
ATM-TC-MIB                HOST-RESOURCES-TYPES        PINT-MIB           SNMPv2-SMI
BGP4-MIB                 HPR-IP-MIB             PKTC-IETF-EVENT-MIB     SNMPv2-TC
BRIDGE-MIB                HPR-MIB               PKTC-IETF-MTA-MIB      SNMPv2-TM
CAPWAP-BASE-MIB             IBM-6611-APPN-MIB          PKTC-IETF-SIG-MIB      SNMPv2-USEC-MIB
CAPWAP-DOT11-MIB             IF-CAP-STACK-MIB          POLICY-BASED-MANAGEMENT-MIB SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB
CHARACTER-MIB              IFCP-MGMT-MIB            POWER-ETHERNET-MIB      SONET-MIB
CIRCUIT-IF-MIB              IF-INVERTED-STACK-MIB        PPP-BRIDGE-NCP-MIB      SOURCE-ROUTING-MIB
CLNS-MIB                 IF-MIB               PPP-IP-NCP-MIB        SSPM-MIB
COPS-CLIENT-MIB             IGMP-STD-MIB            PPP-LCP-MIB         SYSAPPL-MIB
DECNET-PHIV-MIB             INET-ADDRESS-MIB          PPP-SEC-MIB         SYSLOG-MSG-MIB
DIAL-CONTROL-MIB             INTEGRATED-SERVICES-GUARANTEED-MIB Printer-MIB         SYSLOG-TC-MIB
DIFFSERV-CONFIG-MIB           INTEGRATED-SERVICES-MIB       PTOPO-MIB          T11-FC-FABRIC-ADDR-MGR-MIB
DIFFSERV-DSCP-TC             INTERFACETOPN-MIB          PW-ATM-MIB          T11-FC-FABRIC-CONFIG-SERVER-MIB
DIFFSERV-MIB               IPATM-IPMC-MIB           PW-ENET-STD-MIB       T11-FC-FABRIC-LOCK-MIB
DIRECTORY-SERVER-MIB           IPFIX-MIB              PW-MPLS-STD-MIB       T11-FC-FSPF-MIB
DISMAN-EVENT-MIB             IP-FORWARD-MIB           PW-STD-MIB          T11-FC-NAME-SERVER-MIB
DISMAN-EXPRESSION-MIB          IPMCAST-MIB             PW-TC-STD-MIB        T11-FC-ROUTE-MIB
DISMAN-NSLOOKUP-MIB           IP-MIB               PW-TDM-MIB          T11-FC-RSCN-MIB
DISMAN-PING-MIB             IPMROUTE-STD-MIB          Q-BRIDGE-MIB         T11-FC-SP-AUTHENTICATION-MIB
DISMAN-SCHEDULE-MIB           IPOA-MIB              RADIUS-ACC-CLIENT-MIB    T11-FC-SP-POLICY-MIB
DISMAN-SCRIPT-MIB            IPS-AUTH-MIB            RADIUS-ACC-SERVER-MIB    T11-FC-SP-SA-MIB
DISMAN-TRACEROUTE-MIB          IPSEC-SPD-MIB            RADIUS-AUTH-CLIENT-MIB    T11-FC-SP-TC-MIB
DLSW-MIB                 IPV6-FLOW-LABEL-MIB         RADIUS-AUTH-SERVER-MIB    T11-FC-SP-ZONING-MIB
DNS-RESOLVER-MIB             IPV6-ICMP-MIB            RADIUS-DYNAUTH-CLIENT-MIB  T11-FC-VIRTUAL-FABRIC-MIB
DNS-SERVER-MIB              IPV6-MIB              RADIUS-DYNAUTH-SERVER-MIB  T11-FC-ZONE-SERVER-MIB
DOCS-BPI-MIB               IPV6-MLD-MIB            RAQMON-MIB          T11-TC-MIB
DOCS-CABLE-DEVICE-MIB          IPV6-TC               RAQMON-RDS-MIB        TCP-ESTATS-MIB
DOCS-IETF-BPI2-MIB            IPV6-TCP-MIB            RDBMS-MIB          TCPIPX-MIB
DOCS-IETF-CABLE-DEVICE-NOTIFICATION-MIB IPV6-UDP-MIB            RFC1155-SMI         TCP-MIB
DOCS-IETF-QOS-MIB            ISCSI-MIB              RFC1213-MIB         TE-LINK-STD-MIB
DOCS-IETF-SUBMGT-MIB           ISDN-MIB              RFC1381-MIB         TE-MIB
DOCS-IF-MIB               ISIS-MIB              RFC1382-MIB         TIME-AGGREGATE-MIB
DOT12-IF-MIB               ISNS-MIB              RFC1414-MIB         TN3270E-MIB
DOT12-RPTR-MIB              ITU-ALARM-MIB            RIPv2-MIB          TN3270E-RT-MIB
DOT3-EPON-MIB              ITU-ALARM-TC-MIB          RMON2-MIB          TOKENRING-MIB
DOT3-OAM-MIB               Job-Monitoring-MIB         RMON-MIB           TOKEN-RING-RMON-MIB
DPI20-MIB                L2TP-MIB              ROHC-MIB           TOKENRING-STATION-SR-MIB
DS0BUNDLE-MIB              LANGTAG-TC-MIB           ROHC-RTP-MIB         TPM-MIB
DS0-MIB                 LMP-MIB               ROHC-UNCOMPRESSED-MIB    TRANSPORT-ADDRESS-MIB
DS1-MIB                 MALLOC-MIB             RS-232-MIB          TRIP-MIB
DS3-MIB                 MAU-MIB               RSERPOOL-MIB         TRIP-TC-MIB
DSA-MIB                 MGMD-STD-MIB            RSTP-MIB           TUNNEL-MIB
DSMON-MIB                MIDCOM-MIB             RSVP-MIB           UDPLITE-MIB
DVB-RCS-MIB               MIOX25-MIB             RTP-MIB           UDP-MIB
EBN-MIB                 MIP-MIB               SCSI-MIB           UPS-MIB
EFM-CU-MIB                MOBILEIPV6-MIB           SCTP-MIB           URI-TC-MIB
ENTITY-MIB                Modem-MIB              SFLOW-MIB          VDSL2-LINE-MIB
ENTITY-SENSOR-MIB            MPLS-FTN-STD-MIB          SIP-COMMON-MIB        VDSL2-LINE-TC-MIB
ENTITY-STATE-MIB             MPLS-L3VPN-STD-MIB         SIP-MIB           VDSL-LINE-EXT-MCM-MIB
ENTITY-STATE-TC-MIB           MPLS-LC-ATM-STD-MIB         SIP-SERVER-MIB        VDSL-LINE-EXT-SCM-MIB
ETHER-CHIPSET-MIB            MPLS-LC-FR-STD-MIB         SIP-TC-MIB          VDSL-LINE-MIB
EtherLike-MIB              MPLS-LDP-ATM-STD-MIB        SIP-UA-MIB          VPN-TC-STD-MIB
FCIP-MGMT-MIB              MPLS-LDP-FRAME-RELAY-STD-MIB    SLAPM-MIB          VRRP-MIB
FC-MGMT-MIB               MPLS-LDP-GENERIC-STD-MIB      SMON-MIB           WWW-MIB
MIBS

Aquí fem un resum dels MIBs més habituals:

Navegació de MIBS i snmpwalk

Hi ha una sèrie de OIDs que són essencials i solen estar a tots els sistemes amb SNMP. Estem parlant del MIB SNMPv2-MIB (fitxer /var/lib/mibs/ietf/SNMPv2-MIB, The MIB module for SNMP entities part del RFC 3418).

Per exemple sempre podreu obtenir les següents dades (es mostra la descripció original en anglès segons el RFC, vegeu el fitxer /var/lib/mibs/ietf/SNMPv2-MIB):

NOTA: El nom complet dels OIDs és SNMPv2-MIB::nom curt, per exemple el de sysDescr és SNMPv2-MIB::sysDescr. Per obtenir el OID es pot utilitzar snmptranslate -On SNMPv2-MIB::sysDescr

Tot el grup sistema es troba a .1.3.6.1.2.1.1 és a dir a mibs-2 (.1.3.6.1.2.1 + .1)

 • sysDescr (OID: .1.3.6.1.2.1.1.1): Descripció del sistema. "A textual description of the entity. This value should include the full name and version identification of the system's hardware type, software operating-system, and networking software."
 • sysObjectID (OID: .1.3.6.1.2.1.1.2): Identificador de l'objecte.
 • sysUpTime (OID: .1.3.6.1.2.1.1.3): temps que porta en funcionament el sistema (vegeu uptime).
 • sysContact (OID: .1.3.6.1.2.1.1.4): Persona de contacte que gestiona el dispositiu (adreça de correu electrònic). "The textual identification of the contact person for this managed node, together with information on how to contact this person. If no contact information is known, the value is the zero-length string."
 • sysLocation (OID: .1.3.6.1.2.1.1.6): Text explicant la localització del dispositiu. ""The physical location of this node (e.g., 'telephone closet, 3rd floor'). If the location is unknown, the value is the zero-length string."
 • sysName (OID: .1.3.6.1.2.1.1.5): Nom del dispositiu. " An administratively-assigned name for this managed node. By convention, this is the node's fully-qualified domain name. If the name is unknown, the value is the zero-length string."
 • sysServices (OID: .1.3.6.1.2.1.1.7): SysServicesDescription. Consulteu Notes sobre sysServices a SNMP.

També conté informació sobre les bases de dades MIBs que suporta el dispositiu: Subsistemes:

 • sysORIndex.X (OID: .1.3.6.1.2.1.1.9.1.1): Conté la llista de bases de dades MIB que suporta el sistema. X és un número que comença per 1 i indica el ordre/índex del sistema
 • sysORID.X (OID: .1.3.6.1.2.1.1.9.1.2): Mostra el nom de la base de dades MIB a la posició X
 • sysORDescr.X (OID: .1.3.6.1.2.1.1.9.1.3): Mostra la descripció de la base de dades MIB a la posició X
 • sysORUpTime.X (OID: .1.3.6.1.2.1.1.9.1.4): Mostra ??? de la base de dades MIB a la posició X

Un exemple d'un dispositiu Mikrotik:

$ snmpwalk -v 1 -c public 10.139.221.100 . | grep SNMPv2-MIB
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Linux 2.6.15-5.2 #1 Fri Jan 14 14:43:07 EET 2011 mips
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: FROGFOOT-RESOURCES-MIB::servers
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: [email protected]
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: TortosaHospitalINSEbre
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: TortosaHospìtalINSEbre
SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 79
SNMPv2-MIB::sysORLastChange.0 = Timeticks: (1226904800) 142 days, 0:04:08.00
SNMPv2-MIB::sysORIndex.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-MIB::sysORIndex.2 = INTEGER: 2
SNMPv2-MIB::sysORIndex.3 = INTEGER: 3
SNMPv2-MIB::sysORIndex.4 = INTEGER: 4
SNMPv2-MIB::sysORIndex.5 = INTEGER: 5
SNMPv2-MIB::sysORID.1 = OID: SNMPv2-MIB::snmpMIB
SNMPv2-MIB::sysORID.2 = OID: IEEE802dot11-MIB::ieee802dot11
SNMPv2-MIB::sysORID.3 = OID: IF-MIB::ifMIB
SNMPv2-MIB::sysORID.4 = OID: MIKROTIK-EXPERIMENTAL-MIB::mikrotik
SNMPv2-MIB::sysORID.5 = OID: FROGFOOT-RESOURCES-MIB::resMIB
SNMPv2-MIB::sysORDescr.1 = STRING: The MIB module for SNMP entities
SNMPv2-MIB::sysORDescr.2 = STRING: The MIB module for IEEE 802.11 entities.
SNMPv2-MIB::sysORDescr.3 = STRING: The MIB module to describe generic objects for network interface sub-layers
SNMPv2-MIB::sysORDescr.4 = STRING: The Mikrotik experimental wireless MIB module 
SNMPv2-MIB::sysORDescr.5 = STRING: The MIB module to describe system resources
SNMPv2-MIB::sysORUpTime.1 = Timeticks: (1226904800) 142 days, 0:04:08.00
SNMPv2-MIB::sysORUpTime.2 = Timeticks: (1226904800) 142 days, 0:04:08.00
SNMPv2-MIB::sysORUpTime.3 = Timeticks: (1226904800) 142 days, 0:04:08.00
SNMPv2-MIB::sysORUpTime.4 = Timeticks: (1226904800) 142 days, 0:04:08.00
SNMPv2-MIB::sysORUpTime.5 = Timeticks: (1226904800) 142 days, 0:04:08.00 
...
Com s'afegeix un MIB

El fet d'afegir un MIB permet referirse als objectes pel seu nom sense necessitat d'especificar tot el OID. També permet que els resultats de comandes com snmpwalk siguin més descriptives al mostrar noms i no pas números OID.

Hi ha dos formes d'instal·lar un MIB

$ sudo mkdir /usr/share/snmp/mibs/

NOTA: De fet els podeu posar en qualsevol de les carpetes que apareixen a la secció A on es troben els fitxers MIB

NOTA: A Ubuntu 11.10 la carpeta /usr/share/snmp/mibs/ no existeix i per això la creem !

Ara copiem el fitxer MIB que ens interessa (a l'exemple el FROGFOOT-RESOURCES-MIB que per exemple utilitzar Airos, consulteu Airos i SNMP )

$ sudo cp mibs/FROGFOOT-RESOURCES-MIB.txt /usr/share/snmp/mibs/

Després cal indicar a les eines client que tinguin en compte aquest MIB. Hi ha 4 opcions:

1) Definir una variable d'entorn

$ export MIBS=+MY-MIB

2) Definir per a l'usuari:

$ echo "mibs +MY-MIB" >> $HOME/.snmp/snmp.conf

O modificar el fitxer /etc/snmp/snmp.conf i afegir:

mibs +FROGFOOT-RESOURCES-MIB

4)S'indica en cada comanda:

$ snmpwalk -m +FROGFOOT-RESOURCES-MIB -v1 -c public 10.139.221.99 . | grep FROGFOOT
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: FROGFOOT-RESOURCES-MIB::servers
SNMPv2-MIB::sysORID.5 = OID: FROGFOOT-RESOURCES-MIB::resMIB
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::memTotal.0 = Gauge32: 30264
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::memFree.0 = Gauge32: 5416
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::memBuffer.0 = Gauge32: 3436
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::memCache.0 = Gauge32: 0
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::swapTotal.0 = Gauge32: 0
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::swapFree.0 = Gauge32: 0
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::loadNumber.0 = INTEGER: 3
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::loadIndex.1 = INTEGER: 1
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::loadIndex.2 = INTEGER: 2
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::loadIndex.3 = INTEGER: 3
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::loadDescr.1 = STRING: 1 Minute Average
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::loadDescr.2 = STRING: 5 Minute Average
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::loadDescr.3 = STRING: 15 Minute Average
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::loadValue.1 = Gauge32: 9
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::loadValue.2 = Gauge32: 3
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::loadValue.3 = Gauge32: 0

A l'exemple el FROGFOOT-RESOURCES-MIB és l'enterprise amb 10002, sense el MIB sortiria:

$ snmpwalk -v1 -c public 10.139.221.99 . | grep 10002
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1
SNMPv2-MIB::sysORID.5 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.31
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.1.1.0 = Gauge32: 30264
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.1.2.0 = Gauge32: 5412
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.1.3.0 = Gauge32: 3436
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.1.4.0 = Gauge32: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.2.1.0 = Gauge32: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.2.2.0 = Gauge32: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.4.1.0 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.4.2.1.1.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.4.2.1.1.2 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.4.2.1.1.3 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.4.2.1.2.1 = STRING: "1 Minute Average"
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.4.2.1.2.2 = STRING: "5 Minute Average"
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.4.2.1.2.3 = STRING: "15 Minute Average"
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.4.2.1.3.1 = Gauge32: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.4.2.1.3.2 = Gauge32: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.4.2.1.3.3 = Gauge32: 0

O els OID:

$ snmpwalk -On -v1 -c public 10.139.221.99 . | grep 10002
.1.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: .1.3.6.1.4.1.10002.1
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.5 = OID: .1.3.6.1.4.1.10002.1.1.1.31
.1.3.6.1.4.1.10002.1.1.1.1.1.0 = Gauge32: 30264
.1.3.6.1.4.1.10002.1.1.1.1.2.0 = Gauge32: 5412
...

Del FAQ que podeu trobar a:

$ sudo gunzip /usr/share/doc/libsnmp-base/FAQ.gz
$ joe /usr/share/doc/libsnmp-base/FAQ
How do I add a MIB to the tools?
-------------------------------

 Adding a MIB to the client-side tools has two main effects:

  - it allows you to refer to MIB objects by name
     (rather than having to use the numeric OIDs)
  - it allows the results to be displayed in a more immediately
    meaningful fashion. Not just giving the object names, but
    also showing named enumeration values, and interpreting table
    indexes properly (particularly for string and OID index values).
    
 There are two steps required to add a new MIB file to the tools.
 Firstly, copy the MIB file into the appropriate location:

	cp MY-MIB.txt /usr/share/snmp/mibs
      (which makes it available to everyone on the system)
  or
    mkdir $HOME/.snmp
    mkdir $HOME/.snmp/mibs 
	cp MY-MIB.txt $HOME/.snmp/mibs
      (which makes it available to you only)

 Note that the location of the shared MIB directory may be different
 from that given here - see the FAQ entry "Where should I put my MIB
 files?" for more information.


 Secondly, tell the tools to load this MIB:

    snmpwalk -m +MY-MIB .....
      (load it for this command only)
  or
	export MIBS=+MY-MIB
      (load it for this session only)
  or
    echo "mibs +MY-MIB" >> $HOME/.snmp/snmp.conf
      (load it every time)

 Note that the value for this variable is the name of the MIB
 module, *not* the name of the MIB file.  These are typically the
 same (apart from the .txt suffix), but if in doubt, check the contents
 of the file. The value to use is the token immediately before the
 word DEFINITIONS at the start of the file.

 Or use the special value "all" to have the tools load all available
 MIBs (which may slow them down, particularly if you have a large
 number of MIB files.

 Note that you need *both* steps.


 Adding a MIB in this way does *not* mean that the agent will
 automatically return values from this MIB. The agent needs to be
 explicitly extended to support the new MIB objects, which typically
 involves writing new code.
  See the AGENT section for details.

 Most of the tools (apart from 'snmptable') will work quite happily
 without any MIB files at all - although the results won't be displayed
 in quite the same way. Similarly, the agent doesn't need MIB files
 either (other than to handle MIB object names in the configuration file).
Tipus de dades
http://oreilly.com/catalog/esnmp/chapter/ch02.html
 • INTEGER: Un número enter
IF-MIB::ifIndex.1 = INTEGER: 1
 • STRING:
IF-MIB::ifDescr.1 = STRING: ether10
 • GAUGE:

A 32-bit number with minimum value 0 and maximum value 232 - 1 (4,294,967,295). Unlike a Counter, a Gauge can increase and decrease at will, but it can never exceed its maximum value. The interface speed on a router is measured with a Gauge.

IF-MIB::ifSpeed.1 = Gauge32: 10000000
 • Timeticks:
IF-MIB::ifLastChange.1 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
 • Counter32:

Són conmptadors de 32 bits.

IF-MIB::ifInOctets.1 = Counter32: 0

TODO:

INTEGER


A 32-bit number often used to specify enumerated types within the context of a single managed object. For example, the operational status of a router interface can be up, down, or testing. With enumerated types, 1 would represent up, 2 down, and 3 testing. The value zero (0) must not be used as an enumerated type, according to RFC 1155.

OCTET STRING


A string of zero or more octets (more commonly known as bytes) generally used to represent text strings, but also sometimes used to represent physical addresses.

Counter


A 32-bit number with minimum value 0 and maximum value 232 - 1 (4,294,967,295). When the maximum value is reached, it wraps back to zero and starts over. It's primarily used to track information such as the number of octets sent and received on an interface or the number of errors and discards seen on an interface. A Counter is monotonically increasing, in that its values should never decrease during normal operation. When an agent is rebooted, all Counter values should be set to zero. Deltas are used to determine if anything useful can be said for successive queries of Counter values. A delta is computed by querying a Counter at least twice in a row, and taking the difference between the query results over some time interval.

OBJECT IDENTIFIER


A dotted-decimal string that represents a managed object within the object tree. For example, 1.3.6.1.4.1.9 represents Cisco Systems's private enterprise OID.

NULL


Not currently used in SNMP.

SEQUENCE


Defines lists that contain zero or more other ASN.1 datatypes.

SEQUENCE OF


Defines a managed object that is made up of a SEQUENCE of ASN.1 types.

IpAddress


Represents a 32-bit IPv4 address. Neither SMIv1 nor SMIv2 discusses 128-bit IPv6 addresses; this problem will be addressed by the IETF's SMI Next Generation (SMING) working group (see http://www.ietf.org/html.charters/sming-charter.html).

NetworkAddress


Same as the IpAddress type, but can represent different network address types.

Gauge


A 32-bit number with minimum value 0 and maximum value 232 - 1 (4,294,967,295). Unlike a Counter, a Gauge can increase and decrease at will, but it can never exceed its maximum value. The interface speed on a router is measured with a Gauge.

TimeTicks


A 32-bit number with minimum value 0 and maximum value 232 - 1 (4,294,967,295). TimeTicks measures time in hundredths of a second. Uptime on a device is measured using this datatype.

Opaque


Allows any other ASN.1 encoding to be stuffed into an OCTET STRING.


Vegeu també RRDTool.

OIDs

Consulteu OID

SNMP OIDS

NOTA: Tingueu en compte que els OID poden aparèixer en valors numèrics o en text. Per exemple, en comptes del primer número (.1.) pot posar posarà iso.

Generals

Xarxa

 • Estat de la interfície de xarxa: .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.XX (on XX és el número de la interfície començant des de 1).
 • Output throughput (in Octets) of network interface: .1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.XX (see comment above for XX)
 • Input throughput (in Octets of network interface: .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.XX (see comment above for XX)

Linux/Unix

 • CPU usage User: .1.3.6.1.4.1.2021.11.9.0
 • CPU usage System: .1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0
 • Context changes: .1.3.6.1.4.1.2021.11.8.0
 • System interrupts: .1.3.6.1.4.1.2021.11.7.0
 • System IO sent: .1.3.6.1.4.1.2021.11.5.0
 • System IO received: .1.3.6.1.4.1.2021.11.6.0
 • System swap in: .1.3.6.1.4.1.2021.11.3.0
 • Available memory: .1.3.6.1.4.1.2021.4.14.0
 • Free memory: .1.3.6.1.4.1.2021.4.15.0
 • Number of System Processes: .1.3.6.1.2.1.25.1.6.0

Impressores

 • Page count (printed): .1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1
 • Pages remaining on Black cartridge: .1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.4.1.10.5.1.1.1.0
 • Pages printed (with current (Black?) cartridge): .1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.4.1.10.1.1.12.1.0

Exemple amb snmpwalk:

$ snmpwalk -Os -c public -v 2c 192.168.30.151 | grep 43.10.2.1.4.1.1
mib-2.43.10.2.1.4.1.1 = Counter32: 231812

On:

 • mib-2: 1.3.6.1.2.1


Routers Cisco

TODO

On Cisco routers and switches, the status of interfaces can be requested using the general OID's (see among general for status, input and output throughput)

The interface numbers are slightly different though. Interface #1 for example is the console port, then among the 100's (?) you have the VLAN and virtual interface's (like an EtherChannel) and the physical ports start at 10101 (GigabitEthernet1/0/1). If you have a stack of multiple switches, the second physical switch ports starts at 10601 (GigabitEthernet2/0/1).

The status you're reading out with the default OID is the physical status. There is also an 'administrative' status on a different OID which contains whether the configuration has the port enabled or disabled. Retrieved from "http://openideas.info/wiki/index.php?title=SnmpOid"


Paquets Ubuntu/Debian

libsnmp-base

La resta de paquets tenen com a dependència aquest paquet.

Els fitxers instal·lats són:

$ dpkg -L libsnmp-base 
/.
/var
/var/lib
/var/lib/snmp
/usr
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/libsnmp-base
/usr/share/doc/libsnmp-base/README.gz
/usr/share/doc/libsnmp-base/README.snmpv3
/usr/share/doc/libsnmp-base/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libsnmp-base/README.Debian
/usr/share/doc/libsnmp-base/README.mibs
/usr/share/doc/libsnmp-base/copyright
/usr/share/doc/libsnmp-base/FAQ.gz
/usr/share/doc/libsnmp-base/NEWS.gz
/usr/share/doc/libsnmp-base/README.thread.gz
/usr/share/doc/libsnmp-base/changelog.Debian.gz
/usr/share/mibs
/usr/share/mibs/netsnmp
/usr/share/mibs/netsnmp/NET-SNMP-TC
/usr/share/mibs/netsnmp/NET-SNMP-MIB
/usr/share/mibs/netsnmp/NET-SNMP-AGENT-MIB
/usr/share/mibs/netsnmp/NET-SNMP-EXAMPLES-MIB
/usr/share/mibs/netsnmp/NET-SNMP-EXTEND-MIB
/usr/share/mibs/netsnmp/NET-SNMP-PASS-MIB
/usr/share/mibs/netsnmp/NET-SNMP-MONITOR-MIB
/usr/share/mibs/netsnmp/NET-SNMP-SYSTEM-MIB
/usr/share/mibs/netsnmp/NET-SNMP-VACM-MIB
/usr/share/mibs/netsnmp/UCD-SNMP-MIB
/usr/share/mibs/netsnmp/UCD-DEMO-MIB
/usr/share/mibs/netsnmp/UCD-IPFWACC-MIB
/usr/share/mibs/netsnmp/UCD-DLMOD-MIB
/usr/share/mibs/netsnmp/UCD-DISKIO-MIB
/usr/share/mibs/netsnmp/GNOME-SMI
/usr/share/mibs/netsnmp/LM-SENSORS-MIB
/usr/share/snmp
/usr/share/snmp/mib2c-data
/usr/share/snmp/mib2c-data/default-mfd-top.m2c
/usr/share/snmp/mib2c-data/details-enums.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/details-node.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/details-table.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/generic-ctx-copy.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/generic-ctx-get.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/generic-ctx-set.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/generic-data-allocate.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/generic-data-context.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/generic-get-char.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/generic-get-decl-bot.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/generic-get-decl.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/generic-get-long.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/generic-get-oid.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/generic-header-bottom.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/generic-header-top.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/generic-source-includes.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/generic-table-constants.m2c
/usr/share/snmp/mib2c-data/generic-table-enums.m2c
/usr/share/snmp/mib2c-data/generic-table-indexes-from-oid.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/generic-table-indexes-set.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/generic-table-indexes-to-oid.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/generic-table-indexes-varbind-setup.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/generic-table-indexes.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/generic-table-oids.m2c
/usr/share/snmp/mib2c-data/generic-value-map-func.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/generic-value-map-reverse.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/generic-value-map.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/m2c-internal-warning.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/m2c_setup_enum.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/m2c_setup_node.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/m2c_setup_table.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/m2c_table_save_defaults.m2i 
/usr/share/snmp/mib2c-data/mfd-access-container-cached-defines.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/mfd-access-unsorted-external-defines.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/mfd-data-access.m2c
/usr/share/snmp/mib2c-data/mfd-data-get.m2c 
/usr/share/snmp/mib2c-data/mfd-data-set.m2c
/usr/share/snmp/mib2c-data/mfd-doxygen.m2c
/usr/share/snmp/mib2c-data/mfd-interactive-setup.m2c
/usr/share/snmp/mib2c-data/mfd-interface.m2c
/usr/share/snmp/mib2c-data/mfd-makefile.m2m
/usr/share/snmp/mib2c-data/mfd-readme.m2c
/usr/share/snmp/mib2c-data/mfd-top.m2c
/usr/share/snmp/mib2c-data/mfd-persistence.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/node-get.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/node-set.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/node-storage.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/node-validate.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/node-varbind-validate.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/parent-dependencies.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/parent-set.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/subagent.m2c
/usr/share/snmp/mib2c-data/syntax-COUNTER64-get.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/syntax-DateAndTime-get.m2d
/usr/share/snmp/mib2c-data/syntax-DateAndTime-get.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/syntax-DateAndTime-readme.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/syntax-InetAddress-get.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/syntax-InetAddress-set.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/syntax-InetAddressType-get.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/syntax-InetAddressType-set.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/syntax-RowStatus-dependencies.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/syntax-RowStatus-get.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/syntax-RowStatus-varbind-validate.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/syntax-StorageType-dependencies.m2i
/usr/share/snmp/mib2c-data/syntax-TestAndIncr-get.m2i
/usr/share/man
/usr/share/man/man5
/usr/share/man/man5/snmp_config.5snmp.gz
/usr/share/man/man5/snmpd.examples.5snmp.gz
/usr/share/man/man5/snmpd.internal.5snmp.gz
/usr/share/man/man5/variables.5snmp.gz
/usr/share/man/man5/mib2c.conf.5snmp.gz
/usr/share/man/man5/snmp.conf.5snmp.gz 


snmp

És el paquet client. Vegeu SNMP#Client

snmpd

És el paquet del servidor. Vegeu SNMP#Servidor

snmp-mibs-downloader

Per un problema de llicències restrictives (no són lliures) de les bases de dades MIBs, s'ha hagut de separar la base de dades de les aplicacions client i servidor. Per instal·lar-les cal instal·lar un paquet apart que es troba al non-free de Debian o al multiverse d'Ubuntu (snmp-mibs-downloader):

$ sudo apt-get install snmp-mibs-downloader
...
Downloading documents and extracting MIB files.
This will take some minutes.

In case this process fails, it can always be repeated later by executing
/usr/bin/download-mibs again.

També uns mostrarà una llarga llista dels fitxers que descarrega amb el nom de la base de dades MIB i el nombre de línies. La podeu consultar a:

snmp-mibs-downloader/BasesdedadesMIBS

En qualsevol moment es poden tornar a baixar amb l'ordre:

$ sudo /usr/bin/download-mibs

A més un cop instal·lades les bases de dades per activar-les cal modificar el fitxer:

$ sudo joe /etc/snmp/snmp.conf

I comentar la línia mibs : deixant el fitxer de la següent forma:

#
# As the snmp packages come without MIB files due to license reasons, loading
# of MIBs is disabled by default. If you added the MIBs you can reenable
# loaging them by commenting out the following line.
#mibs :


Els fitxers instal·lats són:

$ dpkg -L snmp-mibs-downloader 
/.
/usr
/usr/bin
/usr/bin/download-mibs
/usr/share
/usr/share/mibs
/usr/share/doc
/usr/share/doc/mibrfcs
/usr/share/doc/mibrfcs/rfc1227.txt.gz
/usr/share/doc/mibrfcs/rfc1238.txt.gz
 ... 
/usr/share/doc/mibiana
/usr/share/doc/mibiana/ianacharset-mib.gz
/usr/share/doc/mibiana/ianafinisher-mib.gz
/usr/share/doc/mibiana/ianagmplstc-mib.gz
/usr/share/doc/mibiana/ianaipfixselector-mib.gz
/usr/share/doc/mibiana/ianaippmmetricsregistry-mib.gz
/usr/share/doc/mibiana/ianaitualarmtc-mib.gz
/usr/share/doc/mibiana/ianaiprouteprotocol-mib
/usr/share/doc/mibiana/ianalanguage-mib.gz
/usr/share/doc/mibiana/ianamau-mib.gz
/usr/share/doc/mibiana/ianamalloc-mib
/usr/share/doc/mibiana/ianatn3270etc-mib.gz
/usr/share/doc/mibiana/ianaaddressfamilynumbers-mib.gz
/usr/share/doc/mibiana/ianaiftype-mib.gz
/usr/share/doc/mibiana/ianaprinter-mib.gz
/usr/share/doc/snmp-mibs-downloader
/usr/share/doc/snmp-mibs-downloader/copyright
/usr/share/doc/snmp-mibs-downloader/examples
/usr/share/doc/snmp-mibs-downloader/examples/cisco.conf
/usr/share/doc/snmp-mibs-downloader/examples/screenos.conf
/usr/share/doc/snmp-mibs-downloader/examples/screenoslist
/usr/share/doc/snmp-mibs-downloader/examples/junos.conf
/usr/share/doc/snmp-mibs-downloader/examples/junoslist
/usr/share/doc/snmp-mibs-downloader/examples/ciscolist.gz
/usr/share/doc/snmp-mibs-downloader/changelog.gz
/usr/share/man
/usr/share/man/man1
/usr/share/man/man1/download-mibs.1.gz
/etc
/etc/snmp-mibs-downloader
/etc/snmp-mibs-downloader/snmp-mibs-downloader.conf
/etc/snmp-mibs-downloader/iana.conf
/etc/snmp-mibs-downloader/ianalist
/etc/snmp-mibs-downloader/rfc.conf
/etc/snmp-mibs-downloader/rfclist
/etc/snmp-mibs-downloader/rfcmibs.diff
/etc/snmp-mibs-downloader/simpleweb.conf
/etc/snmp-mibs-downloader/simplelist
/etc/snmp-mibs-downloader/ianarfc.conf
/etc/snmp-mibs-downloader/ianarfclist
/var
/var/lib
/var/lib/mibs
/usr/share/mibs/ietf
/usr/share/mibs/iana

Instal·lació

Servidor

Per instal·lar un servidor SNMP a una màquina Linux amb Debian i/o Ubuntu:

$ sudo apt-get install snmpd

Comandes;

$ dpkg -L snmpd | grep bin
/usr/sbin
/usr/sbin/snmpd
/usr/sbin/snmptrapd

Fitxers de configuració

$ dpkg -L snmpd | grep etc
/etc
/etc/default
/etc/default/snmpd
/etc/snmp
/etc/snmp/snmpd.conf
/etc/snmp/snmptrapd.conf
/etc/init.d
/etc/init.d/snmpd

Client

Per instal·lar el client:

$ sudo apt-get install snmp

Comandes:

$ dpkg -L snmp | grep bin
/usr/bin
/usr/bin/snmpbulkget
/usr/bin/snmpbulkwalk
/usr/bin/snmpconf
/usr/bin/snmpdelta
/usr/bin/snmpdf
/usr/bin/snmpget
/usr/bin/snmpgetnext
/usr/bin/snmpnetstat
/usr/bin/snmpnetstat53
/usr/bin/snmpset
/usr/bin/snmpstatus
/usr/bin/snmptable
/usr/bin/snmptest
/usr/bin/snmptranslate
/usr/bin/snmptrap
/usr/bin/snmpusm
/usr/bin/snmpvacm
/usr/bin/snmpwalk
/usr/bin/encode_keychange
/usr/bin/fixproc
/usr/bin/traptoemail
/usr/bin/mib2c-update
/usr/bin/snmpinform

Comandes del client snmp

Configuració del client. Fitxer /etc/snmp/snmp.conf

Normalment a aquest fitxer no cal posar res però a les noves versions d'Ubuntu cal tenir-lo en compte!. Llegiu:

snmp-mibs-downloader

Per a més informació podeu consultar el manual:

$ man snmp.conf

De totes maneres es pot utilitzar per sobrescriure opcions per defecte de les comandes client com per exemple la versió posant:

defVersion 2c

Variables d'entorn

~/.snmp

Aquesta carpeta permet configurar el client SNMP Per User.

Opcions comunes de la majoria de comandes

Les podeu consultar consultant el manual:

$ man snmpcmd
SNMPCMD(1)                                              
Net-SNMP                                             SNMPCMD(1)

NAME
   snmpcmd - options and behaviour common to most of the Net-SNMP command-line tools
...

Algunes de les més habituals:

 • -v 1 | 2c | 3: Permet especificar la versió del protocol SNMP a utilitzar: 1 (RFCs 1155-1157), 2c (RFCs 1901-1908), or 3 (RFCs 2571-2574). El valor per defecte és 3 i es pot indicar el valor per defecte al fitxer /etc/snmp/snmp.conf posant:
defVersion 2c
 • -c community: Estableix la community per a les versions 1 i 2c de SNMP. Es pot indicar el paràmetre defCommunity al fitxer snmp.conf.
 • -O [abeEfnqQsStTuUvxX]: Estableix les opcions de com es mostra la sortida

L'opció de sortida per defecte és -oS:

-OS  Display the name of the MIB, as well as the object name:
         SNMPv2-MIB::sysUpTime.0 = Timeticks: (14096763) 1 day, 15:09:27.63

Comanda snmpget

Permet obtenir el valor de un OID concret. Per exemple, per obtenir el contacte (SysContact) podeu utilitzar el OID

$ snmpget -v 1 -c public 10.139.221.100 .1.3.6.1.2.1.1.4.0
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: [email protected]

IMPORTANT: A diferència de l'ordre snmpwalk cal indicar el index encara que sigui un valor escalar i el index sigui 0 (fixeu-vos en l'últim .0)

O per nom:

$ snmpget -v 1 -c public 10.139.221.100 sysContact.0
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: [email protected]

Per a un valor vectorial, per exemple sysORDescr cal indicar també l'índex començant aquest cas des de 1 (a l'exemple el 3 valor del vector):

$ snmpget -v 1 -c public 10.139.221.100 SNMPv2-MIB::sysORDescr.3
SNMPv2-MIB::sysORDescr.3 = STRING: The MIB module to describe generic objects for network interface sub-layers

Comanda snmpwalk

La comanda snmpwalk ens mostra els continguts de la base de dades MIB de SNMP a partir d'un node concret.

Per exemple, per obtenir les dades de la secció sistema a una màquina local amb snmp activat:

$ snmpwalk -Os -c public -v 2c localhost system
sysDescr.0 = STRING: Linux ubuntu-sala 2.6.22-14-generic #1 SMP Sun Oct 14 23:05:12 GMT 2007 i686
sysObjectID.0 = OID: netSnmpAgentOIDs.10
sysUpTimeInstance = Timeticks: (984884) 2:44:08.84
sysContact.0 = STRING: Root <[email protected]> (configure /etc/snmp/snmpd.local.conf)
sysName.0 = STRING: ubuntu-sala
sysLocation.0 = STRING: Unknown (configure /etc/snmp/snmpd.local.conf)
sysORLastChange.0 = Timeticks: (54) 0:00:00.54
sysORID.1 = OID: snmpMIB
sysORID.2 = OID: tcpMIB
sysORID.3 = OID: ip
sysORID.4 = OID: udpMIB
sysORID.5 = OID: vacmBasicGroup
sysORID.6 = OID: snmpFrameworkMIBCompliance
sysORID.7 = OID: snmpMPDCompliance
sysORID.8 = OID: usmMIBCompliance
sysORDescr.1 = STRING: The MIB module for SNMPv2 entities
sysORDescr.2 = STRING: The MIB module for managing TCP implementations
sysORDescr.3 = STRING: The MIB module for managing IP and ICMP implementations
sysORDescr.4 = STRING: The MIB module for managing UDP implementations
sysORDescr.5 = STRING: View-based Access Control Model for SNMP.
sysORDescr.6 = STRING: The SNMP Management Architecture MIB.
sysORDescr.7 = STRING: The MIB for Message Processing and Dispatching.
sysORDescr.8 = STRING: The management information definitions for the SNMP User-based Security Model.
sysORUpTime.1 = Timeticks: (54) 0:00:00.54
sysORUpTime.2 = Timeticks: (54) 0:00:00.54
sysORUpTime.3 = Timeticks: (54) 0:00:00.54
sysORUpTime.4 = Timeticks: (54) 0:00:00.54
sysORUpTime.5 = Timeticks: (54) 0:00:00.54
sysORUpTime.6 = Timeticks: (54) 0:00:00.54
sysORUpTime.7 = Timeticks: (54) 0:00:00.54
sysORUpTime.8 = Timeticks: (54) 0:00:00.54 

On

-c public

Indica la community que volem utilitzar. Es tracta com d'una espècie de clau compartida (paraula de pas) per accedir al servidor SNMP. Normalment s'utilitza public, de feu si ho canvieu no poseu cap paraula de pas que sigui critica ja que la community viatge sense xifrar per la xarxa i són molt fàcils de ser capturades amb eines com Ettercap.

Amb:

-v 2c

Indiquem la versió de SNMP. Consulteu Opcions comunes de la majoria de comandes per veure els valors possibles de versions del protocol SNMP.

Finalment l'últim paràmetre (system) ens indica que volem mostrar les dades del node:

.1.3.6.1.2.1.1

o la seva conversió a text (vegeu snmptranslate)

.iso.org.dod.mgtm.mib-2.system.

Que conté les dades generals del sistema.

De fet podeu obtenir els valors de SNMP en numèric amb l'opció -On:

$ snmpwalk -Os -On -c public -v 2c localhost system

Si utilitzem snmpwalk sense l'últim paràmetre:

$ snmpwalk -Os -c public -v 2c localhost 

IMPORTANT: Per defecte, snmpwalk mostra només l'arbre mib-2 i per aquesta raó pot ser que no es mostrin totes les opcions. Demaneu com a OID el . i així mostrareu tot l'arbre!

Consulteu també snmpwalk no mostra l'arbre sencer. Per tant per defecte és el mateix:

$ snmpwalk -Os -c public -v 2c localhost 

Que:

$ snmpwalk -Os -c public -v 2c localhost .1.3.6.1.2.1

Per tal d'obtenir tot l'arbre complet:

 $ snmpwalk -Os -c public -v 2c localhost .

Les seccions més interessants per a consultar són les del node 'iso.org.dod.mgtm.mib-2:

 • System (1);
 • Interfaces (2)
 • AT (3);
 • IP (4);
 • ICMP (5);
 • TCP (6);
 • UDP (7);
 • EGP (8);
 • Transmission (10);
 • SNMP (11).

Per monitoritzar les interfícies de xarxa podem utilitzar:

$ snmpwalk -Os -c public -v 2c localhost interfaces

Comanda snmptranslate

IMPORTANT: Abans que el següent us pugui funcionar correctament a Debian Ubuntu consulteu: Snmp-mibs-downloader

Permet fer les traduccions de OIDs a noms. Per exemple

$ snmptranslate .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
IF-MIB::ifDescr

O al revés:

$ snmptranslate -On IF-MIB::ifDescr
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2

O per obtenir els noms de cada part del OID:

$ snmptranslate -Of .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr

També permet consultar tota la definició del OID amb:

$ snmptranslate -Td .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
IF-MIB::ifDescr
ifDescr OBJECT-TYPE
 -- FROM	IF-MIB, RFC1213-MIB
 -- TEXTUAL CONVENTION DisplayString
 SYNTAX	OCTET STRING (0..255) 
 DISPLAY-HINT	"255a"
 MAX-ACCESS	read-only
 STATUS	current
 DESCRIPTION	"A textual string containing information about the
      interface. This string should include the name of the
      manufacturer, the product name and the version of the
      interface hardware/software."
::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) mgmt(2) mib-2(1) interfaces(2) ifTable(2) ifEntry(1) 2 }

Un opció interessant és definir un alias:

$ alias snmpwhat ‘snmptranslate -Td `snmptranslate -IR -On \!:1`’
$ snmpwhat sysLocation

Comanda snmpconf

Configuració del servidor

Configuració d'exemple a una Ubuntu 12.04

Un cop instal·lat el servidor amb:

$ sudo apt-get install snmpd

I instal·lat i configurat el paquet snmp-mibs-downloader, cal editar el fitxer:

$ sudo joe /etc/snmp/snmpd.conf

Comenteu la línia:

agentAddress udp:127.0.0.1:161

i descomenteu la línia:

#agentAddress udp:161,udp6:[::1]:161

La secció us ha de quedar:

#
# AGENT BEHAVIOUR
#

# Listen for connections from the local system only
#agentAddress udp:127.0.0.1:161
# Listen for connections on all interfaces (both IPv4 *and* IPv6)
agentAddress udp:161,udp6:[::1]:161 

També canvieu la línia:

#rocommunity public localhost

i poseu quelcom similar a:

rocommunity public 192.168.50.0/24
rocommunity public localhost

NOTA: És a dir, afegim suport per a connectar al servidor SNMP des de localhost o des de la xarxa 192.168.50.0/24. Canvieu el rang de xarxa al que us pertoqui!

On 192.168.50.0/24 és el rang d'adreces IP que tindran accés al servidor SNMP.

i comenteu la línia:

rocommunity public default  -V systemonly 

Finalment busqueu les línies:

view  systemonly included  .1.3.6.1.2.1.1
view  systemonly included  .1.3.6.1.2.1.25.1

I comenteu-les. Afegiu a canvi la línia:

view  all     included  .1

Aprofiteu per establir els valors de sysLocation i sysContact:

# Note that setting these values here, results in the corresponding MIB objects being 'read-only'
# See snmpd.conf(5) for more details
sysLocation  Sitting on the Dock of the Bay 
sysContact   Me <[email protected]>

Per exemple:

sysLocation  Sala Servidors        
sysContact   Manteniment d'Informàtica <[email protected]>

En el meu cas el fitxer ha quedat de la següent manera:

###############################################################################
#
# EXAMPLE.conf:
#  An example configuration file for configuring the Net-SNMP agent ('snmpd')
#  See the 'snmpd.conf(5)' man page for details
#
# Some entries are deliberately commented out, and will need to be explicitly activated
#
###############################################################################
#
# AGENT BEHAVIOUR
#

# Listen for connections from the local system only
#agentAddress udp:127.0.0.1:161
# Listen for connections on all interfaces (both IPv4 *and* IPv6)
agentAddress udp:161,udp6:[::1]:161 
 


###############################################################################
#
# SNMPv3 AUTHENTICATION
#
# Note that these particular settings don't actually belong here.
# They should be copied to the file /var/lib/snmp/snmpd.conf
#   and the passwords changed, before being uncommented in that file *only*.
# Then restart the agent

# createUser authOnlyUser MD5 "remember to change this password"
# createUser authPrivUser SHA "remember to change this one too" DES
# createUser internalUser MD5 "this is only ever used internally, but still change the password"

# If you also change the usernames (which might be sensible),
# then remember to update the other occurances in this example config file to match.
 
 
###############################################################################
#
# ACCESS CONTROL
#

                         # system + hrSystem groups only
#view  systemonly included  .1.3.6.1.2.1.1
#view  systemonly included  .1.3.6.1.2.1.25.1 

view  all     included  .1

                        # Full access from the local host
rocommunity public 192.168.50.0/24
                        # Default access to basic system info
#rocommunity public default  -V systemonly

                        # Full access from an example network
                        #   Adjust this network address to match your local
                        #   settings, change the community string,
                        #   and check the 'agentAddress' setting above
#rocommunity secret 10.0.0.0/16

Apliqueu els canvis amb:

$ sudo /etc/init.d/snmpd restart

Ports de SNMP

Els podem obtenir consultant el fitxers /etc/services:

$ cat /etc/services | grep snmp
snmp      161/tcp             # Simple Net Mgmt Protocol
snmp      161/udp             # Simple Net Mgmt Protocol
snmp-trap    162/tcp     snmptrap    # Traps for SNMP
snmp-trap    162/udp    snmptrap    # Traps for SNMP

Per saber si un dispositiu suporta SNMP podem primer utilitzar l'scanner de ports nmap:

$ sudo nmap -sU 192.168.1.1 -p 161
Starting Nmap 4.20 ( http://insecure.org ) at 2007-12-10 12:56 CET
Interesting ports on mygateway1.ar7 (192.168.1.1):
PORT  STATE     SERVICE
161/udp open|filtered snmp
MAC Address: 00:15:E9:CA:34:A5 (D-Link)

Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.439 seconds

Fixeu-vos que cal indicar explícitament que voleu fer un escaneig amb UDP.

Configuració per escoltar totes les interfícies de xarxa i no només localhost

La configuració per defecte només escolta peticions des de localhost. El següent us funcionarà:

 $ snmpwalk -Os -c public -v 2c localhost .

En canvi:

$ snmpwalk -Os -c public -v 2c 192.168.0.102 .

On a l'exemple la màquina que volem monitortizar té la IP 192.168.0.102

donarà un timeout

Al fitxer /etc/snmp/snmpd.conf comenteu la línia:

agentAddress udp:127.0.0.1:161

I descomenteu:

# Listen for connections on all interfaces (both IPv4 *and* IPv6)
agentAddress udp:161,udp6:[::1]:161

Apliqueu els canvis amb un restart (el reload no funciona en aquest cas):

$ sudo /etc/init.d/snmpd restart

Eliminar la configuració paranoica i posar la normal

Els servidors SNMP a Debian i Ubuntu venen amb la configuració per defecte en mode paranoic. Això fa que no vegeu tot l'arbre d'objecte OID. eDITEU EL FITXER:

$ sudo joe /etc/snmp/snmpd.conf

i comenteu les línies:

#view  systemonly included  .1.3.6.1.2.1.1
#view  systemonly included  .1.3.6.1.2.1.25.1

I poseu:

view  all     included  .1

Descomenteu la línia:

rocommunity public localhost 

i canvieu-la per quelcom similar a:

rocommunity public 192.168.0.0/24
rocommunity public 127.0.0.0/8

Si voleu donar accés a tot poseu només una línia amb

rocommunity public

On 192.168.0.0/24 és el rang d'adreces de xarxa que podran obtenir informació per SNMP.

Comenteu la línia:

# rocommunity public default  -V systemonly

Apliqueu els canvis:

$ sudo /etc/init.d/snmpd restart

Control del servei. /etc/init.d/snmpd

$ sudo /etc/init.d/snmpd dasdasdas
Usage: /etc/init.d/snmpd {start|stop|restart|reload|force-reload|status}

Per aplicar canvis a la configuració feu un reload:

$ sudo /etc/init.d/snmpd reload

Ubuntu 11.10

NOTA: Comprovat a la versió Ubuntu 11.10 però és possible que també funcioni en versions anteriors

El fitxer de configuració del servidor continua sent /etc/snmp/snmpd.conf però es controla l'accés amb vistes. Per defecte la configuració de Debian/Ubuntu és paranoica, per a poder veure tots els valors cal posar:

rocommunity public localhost

i comenteu la línia:

# rocommunity public default  -V systemonly

I aplicar els canvis:

$ sudo /etc/init.d/snmpd restart

Ubuntu 9.10

El fitxer de configuració del servidor és /etc/snmp/snmpd.conf. A una Ubuntu 9.10 trobem:

$ sudo cat /etc/snmp/snmpd.conf | grep -v '^#\|^$\|^;'
com2sec paranoid default     public
group MyROSystem v1    paranoid
group MyROSystem v2c    paranoid
group MyROSystem usm    paranoid
group MyROGroup v1     readonly
group MyROGroup v2c    readonly
group MyROGroup usm    readonly
group MyRWGroup v1     readwrite
group MyRWGroup v2c    readwrite
group MyRWGroup usm    readwrite
view all  included .1                80
view system included .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system
access MyROSystem ""   any    noauth  exact system none  none
access MyROGroup ""   any    noauth  exact all  none  none
access MyRWGroup ""   any    noauth  exact all  all  none
syslocation Unknown (configure /etc/snmp/snmpd.local.conf)
syscontact Root <[email protected]> (configure /etc/snmp/snmpd.local.conf)

On:

$ sudo cat /etc/snmp/snmpd.conf
................
###############################################################################
# Access Control
###############################################################################
..............
..............

#    sec.name source     community
com2sec paranoid default     public
#com2sec readonly default     public 
#com2sec readwrite default     private 

Per defecte esta en mode paranoid. Si volem activar el servidor hem de descomentar la línia:

com2sec readonly default     public

I comentar la línia

com2sec paranoid default     public

El fitxer queda de la següent manera:

$ sudo cat /etc/snmp/snmpd.conf
................
###############################################################################
# Access Control
###############################################################################
..............
..............

#    sec.name source     community
#com2sec paranoid default     public
com2sec readonly default     public 
#com2sec readwrite default     private 

Sempre que modifiquem la configuració cal aplicar els canvis tornant a iniciar el servidor amb la comanda:

$ sudo /etc/init.d/snmpd reload

Per provar que funciona:

$ snmpwalk -Os -c public -v 2c localhost system

Recursos:

snmpconf

La comanda snmpconf ens ofereix un assistent que permet configurar snmp.

$ sudo snmpconf
The following installed configuration files were found:

  1: /etc/snmp/snmpd.conf
  2: /etc/snmp/snmptrapd.conf

Would you like me to read them in? Their content will be merged with the
output files created by this session.

Valid answer examples: "all", "none","3","1,2,5"

Read in which (default = all): 1

I can create the following types of configuration files for you.
Select the file type you wish to create:
(you can create more than one as you run this program)

  1: snmpd.conf
  2: snmp.conf
  3: snmptrapd.conf

Other options: quit

Select File: 

Les primeres opcions ens pregunten quins fitxers de configuració volem modificar.

Per modificar el servidor, primer escollim:

1: /etc/snmp/snmpd.conf

i després:

1: snmpd.conf

Seguim...

The configuration information which can be put into snmpd.conf is divided
into sections. Select a configuration section for snmpd.conf
that you wish to create: 

  1: Extending the Agent
  2: Monitor Various Aspects of the Running Host
  3: Access Control Setup
  4: Agent Operating Mode
  5: Trap Destinations
  6: System Information Setup

Other options: finished

Select section:

Monitoritzar recursos del Host que executa el servidor

A la tercera pregunta de snmpconf seleccionen l'opció 2:

2: Monitor Various Aspects of the Running Host
The configuration information which can be put into snmpd.conf is divided
into sections. Select a configuration section for snmpd.conf
that you wish to create: 

  1: Extending the Agent
  2: Monitor Various Aspects of the Running Host
  3: Access Control Setup
  4: Agent Operating Mode
  5: Trap Destinations
  6: System Information Setup

Other options: finished

Select section: 2

Tindrem 4 grups de paràmetres a monitoritzar:

 • 1: Monitorització de processos.
 • 2: Monitorització d'espai en disc
 • 3: Monitorització de la càrrega del sistema
 • 4: Monitorització de la mida d'un fitxer
Section: Monitor Various Aspects of the Running Host
Description:
 The following check up on various aspects of a host.

Select from:

  1: Check for processes that should be running.
  2: Check for disk space usage of a partition.
  3: Check for unreasonable load average values.
  4: Check on the size of a file.

Other options: finished, list

Select section:

Per exemple podem controlar el servidor apache2:

Configuring: proc
Description:
 Check for processes that should be running.
   proc NAME [MAX=0] [MIN=0]
  
   NAME: the name of the process to check for. It must match
       exactly (ie, http will not find httpd processes).
   MAX:  the maximum number allowed to be running. Defaults to 0.
   MIN:  the minimum number to be running. Defaults to 0.
  
  The results are reported in the prTable section of the UCD-SNMP-MIB tree
  Special Case: When the min and max numbers are both 0, it assumes
  you want a max of infinity and a min of 1.

Name of the process you want to check on: apache2
Maximum number of processes named 'apache2' that should be running [default = 0]: 0
Minimum number of processes named 'apache2' that should be running [default = 0]: 10

Ara només queda guardar escrivint varies vegades la comanda finished. Snmpconf ens generarà un fitxer anomenat:

snmpd.conf

Que el podem substituir per l'antic /etc/snmp/snmpd.conf:

$ sudo cp /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf.old
$ sudo cp snmpd.conf /etc/snmp

i reiniciar snmp:

$ sudo /etc/init.d/snmpd reload

Ara podem consultar les alertes del procés apache2 amb:

$ snmpwalk -Os -c public -v 2c localhost prTable
prIndex.1 = INTEGER: 1
prNames.1 = STRING: apache2
prMin.1 = INTEGER: 10
prMax.1 = INTEGER: 0
prCount.1 = INTEGER: 6
prErrorFlag.1 = INTEGER: 1
prErrMessage.1 = STRING: Too few apache2 running (# = 6)
prErrFix.1 = INTEGER: 0
prErrFixCmd.1 = STRING:

O amb mbrowse:

Mbrowse5.png

Documentació

FAQ

El podeu trobar online a:

http://www.net-snmp.org/docs/FAQ.html

I també al fitxer:

/usr/share/doc/libsnmp-base/FAQ

Eines gràfiques

mbrowse

Per instal·lar mbrowse cal executar:

$ sudo apt-get install mbrowse

i executeu el següent des de una terminal:

$ mbrowse

Mbrowse1.png

Mbrowse2.png

Mbrowse3.png

Mbrowse4.png

Exemples

SNMP write

routeros

Exemples de com realitzar modificacions com el nom del dispositiu o reiniciar a:

Recursos:

Impressores

Obtenir el nom d'una impresora

$ snmpwalk -v1 -c public 192.168.12.50 -m ALL .1 | grep DeviceDescr
HOST-RESOURCES-MIB::hrDeviceDescr.1 = STRING: hp LaserJet 2420

Obtenir el número total de pàgines impreses d'una impressora

$ snmpwalk -Os -v 1 -c public 192.168.30.92 > information.txt
$ cat information.txt | grep "43.10.2.1.4.1.1"
iso.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1 = Counter32: 19150

El OID 43.10.2.1.4.1.1 és la clau.

The major branches are:

1          iso
1.3         org
1.3.6        dod
1.3.6.1       internet
1.3.6.1.1      directory
1.3.6.1.2      mgmt
1.3.6.1.2.1     mib-2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 ifType
1.3.6.1.2.1.10   transmission
1.3.6.1.2.1.10.23  transmissionppp
1.3.6.1.2.1.27   application
1.3.6.1.2.1.28   mta
1.3.6.1.2.2     pib
1.3.6.1.3      experimental
1.3.6.1.4      private
1.3.6.1.4.1     enterprise
1.3.6.1.5      security
1.3.6.1.6      SNMPv2
1.3.6.1.6.1     snmpDomains
1.3.6.1.6.2     snmpProxys
1.3.6.1.6.3     snmpModules
1.3.6.1.7      mail
1.3.6.1.8      features

Resetejar una impresora

TODO: Provar

/usr/bin/snmpset <ip> <write comunity> .1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.3.1 i 5 

Un altre exemple:

snmpset -v 1 -c public $HP4050N .1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.3.1 i 5 

Obtenir el tipus de consumible i altres informacions

$ snmpwalk -n -Os -c public -v 2c 172.16.3.139 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.2.1.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.3.1.1 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.4.1.1 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.5.1.1 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.6.1.1 = STRING: "Cartutx negre HP CE505A"
SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.7.1.1 = INTEGER: 13
SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.8.1.1 = INTEGER: 940
SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.9.1.1 = INTEGER: 329

Per mostrar de mostrar els OID de forma numèrica:

$ snmpwalk -On -c public -v 2c 172.16.3.139 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1
.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.2.1.1 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.3.1.1 = INTEGER: 0
.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.4.1.1 = INTEGER: 3
.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.5.1.1 = INTEGER: 3
.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1 = STRING: "Cartutx negre HP CE505A"
.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.7.1.1 = INTEGER: 13
.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1 = INTEGER: 940
.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1 = INTEGER: 329

Hosts. Estacions de treball i/o servidors

HOST-RESOURCES-MIB

Està dins del MIB-2 i té com a OID base:

$ snmptranslate .1.3.6.1.2.1.25
HOST-RESOURCES-MIB::host

El fitxer és troba a:

/var/lib/mibs/ietf/HOST-RESOURCES-MIB

Es comença definint l'arrel:

host   OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 25 }

Dins de host trobem 7 subapartats:

hrSystem    OBJECT IDENTIFIER ::= { host 1 }
hrStorage    OBJECT IDENTIFIER ::= { host 2 }
hrDevice    OBJECT IDENTIFIER ::= { host 3 }
hrSWRun     OBJECT IDENTIFIER ::= { host 4 }
hrSWRunPerf   OBJECT IDENTIFIER ::= { host 5 }
hrSWInstalled  OBJECT IDENTIFIER ::= { host 6 }
hrMIBAdminInfo OBJECT IDENTIFIER ::= { host 7 }

Alguns dels exemples més habituals:

 • Càrrega/Load: Cal monitoritzar els OID: .1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.x on X és el número de CPU. Vegeu també Cacti#CPU_Load
$ snmptranslate .1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.1
HOST-RESOURCES-MIB::hrProcessorLoad.1
$ snmptranslate .1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.2
HOST-RESOURCES-MIB::hrProcessorLoad.2
...

La llista completa de MIBS (en construcció)

hrSystem (.1.3.6.1.2.1.25.1)

  ::= { hrSystem 1 }

hrStorage (.1.3.6.1.2.1.25.2)


hrDevice (.1.3.6.1.2.1.25.3)

Linux (instal·lar snmpd)

Vegeu snmpd i l'exemple OpenFPnet/Mosaic/Formació/Execució/Màquines_virtuals_plantilla#Instal.C2.B7laci.C3.B3_de_SNMP:

Windows

El agent snmp es toba al CD de Windows XP. Imatge:

SNMP+Agent+XP.png

Recursos:

Dispositius de xarxa

Qüestions generals

Els grups a MIBS-2

system    OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 1 }. Consulteu SNMP#Navegaci.C3.B3_de_MIBS_i_snmpwalk
interfaces  OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 2 }
at      OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 3 } 
ip      OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 4 }
icmp     OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 5 }
tcp     OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 6 }
udp     OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 7 }
egp     OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 8 }
-- historical (some say hysterical)
-- cmot   OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 9 }
transmission OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 10 }
snmp     OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 11 }

Anem a veure en detall els grups més interessants en els següents apartats

system

mib-2 2 : .1.3.6.1.2.1.1

Consulteu SNMP#Navegaci.C3.B3_de_MIBS_i_snmpwalk

interfaces

EL OID base és:

mib-2 2 : .1.3.6.1.2.1.2

També conegut com IF-MIB.

El podeu trobar descrit al fitxer:

/var/lib/mibs/ietf/RFC1213-MIB

Els valors més importants són:

 • ifNumber (.1.3.6.1.2.1.2.1): Indica el nombre d'interfícies de xarxa. "The number of network interfaces (regardless of their current state) present on this system."

El següent és la taula ifTable (.1.3.6.1.2.1.2.2):

Cada entrada de la taula és una de les interfícies de xarxa.


Un exemple d'una Mikrotik:

$ snmpwalk -v 1 -c public 10.139.221.100 .1.3.6.1.2.1.2
IF-MIB::ifNumber.0 = INTEGER: 7
IF-MIB::ifIndex.1 = INTEGER: 1
IF-MIB::ifIndex.2 = INTEGER: 2
IF-MIB::ifIndex.3 = INTEGER: 3
IF-MIB::ifIndex.4 = INTEGER: 4
IF-MIB::ifIndex.5 = INTEGER: 5
IF-MIB::ifIndex.6 = INTEGER: 6
IF-MIB::ifIndex.7 = INTEGER: 7
IF-MIB::ifDescr.1 = STRING: lo
IF-MIB::ifDescr.2 = STRING: gre0
IF-MIB::ifDescr.3 = STRING: eth0
IF-MIB::ifDescr.4 = STRING: eth1
IF-MIB::ifDescr.5 = STRING: br0
IF-MIB::ifDescr.6 = STRING: wifi0
IF-MIB::ifDescr.7 = STRING: ath0
IF-MIB::ifType.1 = INTEGER: softwareLoopback(24)
IF-MIB::ifType.2 = INTEGER: other(1)
IF-MIB::ifType.3 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.4 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.5 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.6 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.7 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifMtu.1 = INTEGER: 16436
IF-MIB::ifMtu.2 = INTEGER: 1476
IF-MIB::ifMtu.3 = INTEGER: 1500
IF-MIB::ifMtu.4 = INTEGER: 1500
IF-MIB::ifMtu.5 = INTEGER: 1500
IF-MIB::ifMtu.6 = INTEGER: 1500
IF-MIB::ifMtu.7 = INTEGER: 1500
IF-MIB::ifSpeed.1 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.2 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.3 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.4 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.5 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.6 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.7 = Gauge32: 300000000
IF-MIB::ifPhysAddress.1 = STRING: 
IF-MIB::ifPhysAddress.2 = STRING: 
IF-MIB::ifPhysAddress.3 = STRING: 0:27:22:2b:df:33
IF-MIB::ifPhysAddress.4 = STRING: 2:27:22:2b:df:33
IF-MIB::ifPhysAddress.5 = STRING: 0:27:22:2a:df:33
IF-MIB::ifPhysAddress.6 = STRING: 0:27:22:2a:df:33
IF-MIB::ifPhysAddress.7 = STRING: 0:27:22:2a:df:33
IF-MIB::ifAdminStatus.1 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.2 = INTEGER: down(2)
IF-MIB::ifAdminStatus.3 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.4 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.5 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.6 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.7 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifOperStatus.1 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifOperStatus.2 = INTEGER: down(2)
IF-MIB::ifOperStatus.3 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifOperStatus.4 = INTEGER: down(2)
IF-MIB::ifOperStatus.5 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifOperStatus.6 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifOperStatus.7 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifLastChange.1 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
IF-MIB::ifLastChange.2 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
IF-MIB::ifLastChange.3 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
IF-MIB::ifLastChange.4 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
IF-MIB::ifLastChange.5 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
IF-MIB::ifLastChange.6 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
IF-MIB::ifLastChange.7 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
IF-MIB::ifInOctets.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.3 = Counter32: 3824272071
IF-MIB::ifInOctets.4 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.5 = Counter32: 317234036
IF-MIB::ifInOctets.6 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.7 = Counter32: 366410037
IF-MIB::ifInUcastPkts.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInUcastPkts.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInUcastPkts.3 = Counter32: 690808545
IF-MIB::ifInUcastPkts.4 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInUcastPkts.5 = Counter32: 2227623
IF-MIB::ifInUcastPkts.6 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInUcastPkts.7 = Counter32: 442395578
IF-MIB::ifInNUcastPkts.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInNUcastPkts.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInNUcastPkts.3 = Counter32: 102323
IF-MIB::ifInNUcastPkts.4 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInNUcastPkts.5 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInNUcastPkts.6 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInNUcastPkts.7 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInDiscards.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInDiscards.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInDiscards.3 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInDiscards.4 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInDiscards.5 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInDiscards.6 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInDiscards.7 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInErrors.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInErrors.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInErrors.3 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInErrors.4 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInErrors.5 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInErrors.6 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInErrors.7 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInUnknownProtos.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInUnknownProtos.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInUnknownProtos.3 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInUnknownProtos.4 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInUnknownProtos.5 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInUnknownProtos.6 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInUnknownProtos.7 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.3 = Counter32: 1273420647
IF-MIB::ifOutOctets.4 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.5 = Counter32: 906978574
IF-MIB::ifOutOctets.6 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.7 = Counter32: 3548324143
IF-MIB::ifOutUcastPkts.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutUcastPkts.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutUcastPkts.3 = Counter32: 444217663
IF-MIB::ifOutUcastPkts.4 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutUcastPkts.5 = Counter32: 1821603
IF-MIB::ifOutUcastPkts.6 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutUcastPkts.7 = Counter32: 689286394
IF-MIB::ifOutNUcastPkts.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutNUcastPkts.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutNUcastPkts.3 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutNUcastPkts.4 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutNUcastPkts.5 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutNUcastPkts.6 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutNUcastPkts.7 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutDiscards.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutDiscards.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutDiscards.3 = Counter32: 3959
IF-MIB::ifOutDiscards.4 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutDiscards.5 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutDiscards.6 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutDiscards.7 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutErrors.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutErrors.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutErrors.3 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutErrors.4 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutErrors.5 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutErrors.6 = Counter32: 4202246
IF-MIB::ifOutErrors.7 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutQLen.1 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifOutQLen.2 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifOutQLen.3 = Gauge32: 500
IF-MIB::ifOutQLen.4 = Gauge32: 500
IF-MIB::ifOutQLen.5 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifOutQLen.6 = Gauge32: 500
IF-MIB::ifOutQLen.7 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpecific.1 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero
IF-MIB::ifSpecific.2 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero
IF-MIB::ifSpecific.3 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero
IF-MIB::ifSpecific.4 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero
IF-MIB::ifSpecific.5 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero
IF-MIB::ifSpecific.6 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero
IF-MIB::ifSpecific.7 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero 


Extracte del fitxer:

-- the Interfaces group

-- Implementation of the Interfaces group is mandatory for
-- all systems.

ifNumber OBJECT-TYPE
  SYNTAX INTEGER
  ACCESS read-only
  STATUS mandatory
  DESCRIPTION
      "The number of network interfaces (regardless of
      their current state) present on this system."
  ::= { interfaces 1 }


-- the Interfaces table

-- The Interfaces table contains information on the entity's
-- interfaces. Each interface is thought of as being
-- attached to a `subnetwork'. Note that this term should
-- not be confused with `subnet' which refers to an
-- addressing partitioning scheme used in the Internet suite
-- of protocols.

ifTable OBJECT-TYPE
  SYNTAX SEQUENCE OF IfEntry
  ACCESS not-accessible
  STATUS mandatory
  DESCRIPTION
      "A list of interface entries. The number of
      entries is given by the value of ifNumber."
  ::= { interfaces 2 }

ifEntry OBJECT-TYPE
  SYNTAX IfEntry
  ACCESS not-accessible
  STATUS mandatory
  DESCRIPTION
      "An interface entry containing objects at the
      subnetwork layer and below for a particular
      interface."
  INDEX  { ifIndex }
  ::= { ifTable 1 }

IfEntry ::=
  SEQUENCE {
    ifIndex
      INTEGER,
    ifDescr
      DisplayString,
    ifType
      INTEGER,
    ifMtu
      INTEGER,
    ifSpeed
      Gauge,
    ifPhysAddress
      PhysAddress,
    ifAdminStatus  
      INTEGER,  
    ifOperStatus  
      INTEGER,  
    ifLastChange  
      TimeTicks, 
    ifInOctets
      Counter,
    ifInUcastPkts
      Counter, 
    ifInNUcastPkts
      Counter, 
    ifInDiscards 
      Counter, 
    ifInErrors  
      Counter, 
    ifInUnknownProtos
      Counter,
    ifOutOctets 
      Counter,
    ifOutUcastPkts
      Counter, 
    ifOutNUcastPkts
      Counter,  
    ifOutDiscards 
      Counter,  
    ifOutErrors  
      Counter,  
    ifOutQLen   
      Gauge,   
    ifSpecific   
      OBJECT IDENTIFIER
  }

ifIndex OBJECT-TYPE
  SYNTAX INTEGER
  ACCESS read-only
  STATUS mandatory
  DESCRIPTION
      "A unique value for each interface. Its value
      ranges between 1 and the value of ifNumber. The
      value for each interface must remain constant at
      least from one re-initialization of the entity's
      network management system to the next re-
      initialization."
  ::= { ifEntry 1 }

ifDescr OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString (SIZE (0..255))
  ACCESS read-only
  STATUS mandatory
  DESCRIPTION
      "A textual string containing information about the
      interface. This string should include the name of
      the manufacturer, the product name and the version
      of the hardware interface."
  ::= { ifEntry 2 }

ifType OBJECT-TYPE
  SYNTAX INTEGER {
        other(1),     -- none of the following
        regular1822(2),
        hdh1822(3),
        ddn-x25(4),
        rfc877-x25(5),
        ethernet-csmacd(6),
        iso88023-csmacd(7),
        iso88024-tokenBus(8),
        iso88025-tokenRing(9),
        iso88026-man(10),
        starLan(11),
        proteon-10Mbit(12),
        proteon-80Mbit(13),
        hyperchannel(14), 
        fddi(15),
        lapb(16),
        sdlc(17),
        ds1(18),      -- T-1
        e1(19),      -- european equiv. of T-1
        basicISDN(20),
        primaryISDN(21),  -- proprietary serial
        propPointToPointSerial(22),
        ppp(23),
        softwareLoopback(24),
        eon(25),      -- CLNP over IP [11]
        ethernet-3Mbit(26),
        nsip(27),      -- XNS over IP
        slip(28),      -- generic SLIP
        ultra(29),     -- ULTRA technologies
        ds3(30),      -- T-3
        sip(31),      -- SMDS
        frame-relay(32)
      }
  ACCESS read-only
  STATUS mandatory
  DESCRIPTION
      "The type of interface, distinguished according to
      the physical/link protocol(s) immediately `below' 
      the network layer in the protocol stack."
  ::= { ifEntry 3 }

ifMtu OBJECT-TYPE
  SYNTAX INTEGER
  ACCESS read-only
  STATUS mandatory
  DESCRIPTION
      "The size of the largest datagram which can be
      sent/received on the interface, specified in 
      octets. For interfaces that are used for   
      transmitting network datagrams, this is the size
      of the largest network datagram that can be sent
      on the interface."
  ::= { ifEntry 4 }

ifSpeed OBJECT-TYPE
  SYNTAX Gauge 
  ACCESS read-only
  STATUS mandatory
  DESCRIPTION
      "An estimate of the interface's current bandwidth
      in bits per second. For interfaces which do not 
      vary in bandwidth or for those where no accurate 
      estimation can be made, this object should contain
      the nominal bandwidth."
  ::= { ifEntry 5 }

ifPhysAddress OBJECT-TYPE
  SYNTAX PhysAddress 
  ACCESS read-only  
  STATUS mandatory  
  DESCRIPTION
      "The interface's address at the protocol layer
      immediately `below' the network layer in the 
      protocol stack. For interfaces which do not have

      such an address (e.g., a serial line), this object
      should contain an octet string of zero length."  
  ::= { ifEntry 6 }

ifAdminStatus OBJECT-TYPE
  SYNTAX INTEGER {
        up(1),    -- ready to pass packets
        down(2),
        testing(3)  -- in some test mode
      }
  ACCESS read-write
  STATUS mandatory 
  DESCRIPTION
      "The desired state of the interface. The
      testing(3) state indicates that no operational
      packets can be passed."
  ::= { ifEntry 7 }

ifOperStatus OBJECT-TYPE
  SYNTAX INTEGER {  
        up(1),    -- ready to pass packets
        down(2),
        testing(3)  -- in some test mode
      }
  ACCESS read-only
  STATUS mandatory
  DESCRIPTION
      "The current operational state of the interface.
      The testing(3) state indicates that no operational
      packets can be passed."
  ::= { ifEntry 8 }

ifLastChange OBJECT-TYPE
  SYNTAX TimeTicks  
  ACCESS read-only  
  STATUS mandatory  
  DESCRIPTION
      "The value of sysUpTime at the time the interface
      entered its current operational state. If the  
      current state was entered prior to the last re- 
      initialization of the local network management  
      subsystem, then this object contains a zero   
      value."
  ::= { ifEntry 9 }

ifInOctets OBJECT-TYPE
  SYNTAX Counter  
  ACCESS read-only 
  STATUS mandatory 
  DESCRIPTION
      "The total number of octets received on the
      interface, including framing characters." 
  ::= { ifEntry 10 }

ifInUcastPkts OBJECT-TYPE
  SYNTAX Counter
  ACCESS read-only
  STATUS mandatory
  DESCRIPTION
      "The number of subnetwork-unicast packets
      delivered to a higher-layer protocol."  
  ::= { ifEntry 11 }

ifInNUcastPkts OBJECT-TYPE
  SYNTAX Counter
  ACCESS read-only
  STATUS mandatory
  DESCRIPTION
      "The number of non-unicast (i.e., subnetwork-
      broadcast or subnetwork-multicast) packets  
      delivered to a higher-layer protocol."
  ::= { ifEntry 12 }

ifInDiscards OBJECT-TYPE
  SYNTAX Counter
  ACCESS read-only
  STATUS mandatory
  DESCRIPTION
      "The number of inbound packets which were chosen
      to be discarded even though no errors had been 
      detected to prevent their being deliverable to a
      higher-layer protocol. One possible reason for 
      discarding such a packet could be to free up  
      buffer space."
  ::= { ifEntry 13 }

ifInErrors OBJECT-TYPE
  SYNTAX Counter  
  ACCESS read-only 
  STATUS mandatory 
  DESCRIPTION
      "The number of inbound packets that contained
      errors preventing them from being deliverable to a
      higher-layer protocol."
  ::= { ifEntry 14 }

ifInUnknownProtos OBJECT-TYPE
  SYNTAX Counter
  ACCESS read-only
  STATUS mandatory
  DESCRIPTION
      "The number of packets received via the interface
      which were discarded because of an unknown or
      unsupported protocol."
  ::= { ifEntry 15 }

ifOutOctets OBJECT-TYPE
  SYNTAX Counter
  ACCESS read-only
  STATUS mandatory
  DESCRIPTION
      "The total number of octets transmitted out of the
      interface, including framing characters."
  ::= { ifEntry 16 }

ifOutUcastPkts OBJECT-TYPE
  SYNTAX Counter 
  ACCESS read-only
  STATUS mandatory
  DESCRIPTION
      "The total number of packets that higher-level
      protocols requested be transmitted to a
      subnetwork-unicast address, including those that
      were discarded or not sent."
  ::= { ifEntry 17 }

ifOutNUcastPkts OBJECT-TYPE
  SYNTAX Counter 
  ACCESS read-only
  STATUS mandatory
  DESCRIPTION
      "The total number of packets that higher-level
      protocols requested be transmitted to a non-
      unicast (i.e., a subnetwork-broadcast or
      subnetwork-multicast) address, including those
      that were discarded or not sent."
  ::= { ifEntry 18 }

ifOutDiscards OBJECT-TYPE
  SYNTAX Counter 
  ACCESS read-only
  STATUS mandatory
  DESCRIPTION
      "The number of outbound packets which were chosen

      to be discarded even though no errors had been  
      detected to prevent their being transmitted. One 
      possible reason for discarding such a packet could
      be to free up buffer space."
  ::= { ifEntry 19 }

ifOutErrors OBJECT-TYPE
  SYNTAX Counter 
  ACCESS read-only
  STATUS mandatory
  DESCRIPTION
      "The number of outbound packets that could not be
      transmitted because of errors."
  ::= { ifEntry 20 }

ifOutQLen OBJECT-TYPE
  SYNTAX Gauge
  ACCESS read-only
  STATUS mandatory
  DESCRIPTION
      "The length of the output packet queue (in
      packets)."
  ::= { ifEntry 21 }

ifSpecific OBJECT-TYPE
  SYNTAX OBJECT IDENTIFIER
  ACCESS read-only
  STATUS mandatory
  DESCRIPTION
      "A reference to MIB definitions specific to the
      particular media being used to realize the   
      interface. For example, if the interface is  
      realized by an ethernet, then the value of this
      object refers to a document defining objects
      specific to ethernet. If this information is not
      present, its value should be set to the OBJECT  
      IDENTIFIER { 0 0 }, which is a syntatically valid
      object identifier, and any conformant
      implementation of ASN.1 and BER must be able to
      generate and recognize this value."
  ::= { ifEntry 22 }

ip. IP-MIB

IP-MIB

$ snmptranslate .1.3.6.1.2.1.4
IP-MIB::ip

Està dins de mib-2

$ snmptranslate .1.3.6.1.2.1
SNMPv2-SMI::mib-2

Exemple:

IP-MIB::ipForwarding.0 = INTEGER: forwarding(1)
IP-MIB::ipDefaultTTL.0 = INTEGER: 255
IP-MIB::ipAdEntAddr.10.36.253.1 = IpAddress: 10.36.253.1
IP-MIB::ipAdEntAddr.10.36.253.65 = IpAddress: 10.36.253.65
IP-MIB::ipAdEntAddr.10.36.253.97 = IpAddress: 10.36.253.97
IP-MIB::ipAdEntAddr.172.16.134.18 = IpAddress: 172.16.134.18
IP-MIB::ipAdEntAddr.172.16.135.5 = IpAddress: 172.16.135.5
IP-MIB::ipAdEntAddr.172.16.135.26 = IpAddress: 172.16.135.26
IP-MIB::ipAdEntAddr.172.16.135.94 = IpAddress: 172.16.135.94
IP-MIB::ipAdEntIfIndex.10.36.253.1 = INTEGER: 9
IP-MIB::ipAdEntIfIndex.10.36.253.65 = INTEGER: 3
IP-MIB::ipAdEntIfIndex.10.36.253.97 = INTEGER: 4
IP-MIB::ipAdEntIfIndex.172.16.134.18 = INTEGER: 9
IP-MIB::ipAdEntIfIndex.172.16.135.5 = INTEGER: 18
IP-MIB::ipAdEntIfIndex.172.16.135.26 = INTEGER: 14
IP-MIB::ipAdEntIfIndex.172.16.135.94 = INTEGER: 1
IP-MIB::ipAdEntNetMask.10.36.253.1 = IpAddress: 255.255.255.224
IP-MIB::ipAdEntNetMask.10.36.253.65 = IpAddress: 255.255.255.224
IP-MIB::ipAdEntNetMask.10.36.253.97 = IpAddress: 255.255.255.224
IP-MIB::ipAdEntNetMask.172.16.134.18 = IpAddress: 255.255.255.252
IP-MIB::ipAdEntNetMask.172.16.135.5 = IpAddress: 255.255.255.252
IP-MIB::ipAdEntNetMask.172.16.135.26 = IpAddress: 255.255.255.252
IP-MIB::ipAdEntNetMask.172.16.135.94 = IpAddress: 255.255.255.252
IP-MIB::ipAdEntBcastAddr.10.36.253.1 = INTEGER: 1
IP-MIB::ipAdEntBcastAddr.10.36.253.65 = INTEGER: 1
IP-MIB::ipAdEntBcastAddr.10.36.253.97 = INTEGER: 1
IP-MIB::ipAdEntBcastAddr.172.16.134.18 = INTEGER: 1
IP-MIB::ipAdEntBcastAddr.172.16.135.5 = INTEGER: 1
IP-MIB::ipAdEntBcastAddr.172.16.135.26 = INTEGER: 1
IP-MIB::ipAdEntBcastAddr.172.16.135.94 = INTEGER: 1
IP-MIB::ipAdEntReasmMaxSize.10.36.253.1 = INTEGER: 65535
IP-MIB::ipAdEntReasmMaxSize.10.36.253.65 = INTEGER: 65535
IP-MIB::ipAdEntReasmMaxSize.10.36.253.97 = INTEGER: 65535
IP-MIB::ipAdEntReasmMaxSize.172.16.134.18 = INTEGER: 65535
IP-MIB::ipAdEntReasmMaxSize.172.16.135.5 = INTEGER: 65535
IP-MIB::ipAdEntReasmMaxSize.172.16.135.26 = INTEGER: 65535
IP-MIB::ipAdEntReasmMaxSize.172.16.135.94 = INTEGER: 65535


IP-FORWARD-MIB
$ snmptranslate .1.3.6.1.2.1.4.24
IP-FORWARD-MIB::ipForward

Per exemple este MIB es troba disponible a dispositius Mikrotik

IP-FORWARD-MIB::ipCidrRouteNumber.0 = Gauge32: 43
::= { ipForward 6 }
$ locate IP-FORWARD-MIB
/usr/share/mibs/ietf/IP-FORWARD-MIB
/usr/share/snmp/mibs/IP-FORWARD-MIB.txt


Commutadors

Els commutadors han de tenir típicament:

Exemples

Monitoritzar l'estat d'un port:

Utilitzeu el OID ifOperStatus

-C public -o ifOperStatus.1 -c 1 -m RFC1213-MIB


Encaminadors/Routers

Obtenir el nombre total de rutes

Exemple executat sobre un rotuer mikrotik:

$ snmpget -Os -c public -v 2c 192.168.204.1 ipCidrRouteNumber.0
ipCidrRouteNumber.0 = Gauge32: 78

Mostra totes les rutes instal·lades inclus les no actives (les que apreixen en blau)

Exemple de router connectat a Internet (BGP Peering:)

$ snmpget -Os -c public -v 2c 10.90.126.129 ipCidrRouteNumber.0
ipCidrRouteNumber.0 = Gauge32: 462416

Ubiquiti AirOS

Consulteu AirOS#SNMP


SNMP a routerOS

El mib file el podeu trobar a:

http://www.mikrotik.com/download/Mikrotik.mib

utilitzant els enterprises:

enterprises.3495 ???
enterprises.14988

Segons registre ([1]):

14988
 MikroTik
  John Tully
   tully&mikrotik.com
3495
 National Laboratory for Applied Network Research
  Duane Wessels
   wessels&ircache.net

Segons la documentació suporta els següents MIB:

  MIKROTIK-MIB
  MIB-2
  HOST-RESOURCES-MIB
  IF-MIB
  IP-MIB
  IP-FORWARD-MIB
  IPV6-MIB
  BRIDGE-MIB
  DHCP-SERVER-MIB
  CISCO-AAA-SESSION-MIB
  ENTITY-MIB
  UPS-MIB
  SQUID-MIB 

Recursos:

SNMP als routers Zyxel Prestige 660HW-61 de telefònica

660hwcombined.jpg

Aquest routers tenen accés telnet:

$ telnet ip_router_adsl

Copyright (c) 1994 - 2005 ZyXEL Communications Corp.

               Prestige 660HW-61 Main Menu

  Getting Started           Advanced Management
   1. General Setup           21. Filter Set Configuration
   2. WAN Backup Setup         22. SNMP Configuration
   3. LAN Setup             23. System Security
   4. Internet Access Setup       24. System Maintenance
                      25. IP Routing Policy Setup
  Advanced Applications         26. Schedule Setup
   11. Remote Node Setup
   12. Static Routing Setup
   14. Dial-in User Setup        99. Exit
   15. NAT Setup

             Enter Menu Selection Number:

Seleccionem l'opció 22':

        Menu 22 - SNMP Configuration

         SNMP:
          Get Community= public
          Set Community= public
          Trusted Host= 0.0.0.0
          Trap:
           Community= public
           Destination= 0.0.0.0

          Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Com podeu veure ja porten SNMP activat per defecte amb les community típiques.

Munin

Vegeu també Munin#Plugin SNMP

SNMP i PHP

 <?php
 $snmp_values = snmpwalk("10.0.0.1", "public", null);
 print_r($snmp_values);
 ?>

Gràfiques:

http://jpgraph.net/?gclid=CLWnjMLQsroCFe7HtAodHngAuA

Recursos:


SNMP, PHP i RRDTool

Exemple pas a pas per crear gràfiques RRD amb PHP i RRDTool

Code Igniter

http://www.juros.hr/codeigniter/codeigniter-rrdtool-library/

TroubleShooting. Resolució de problemes

SNMPD només funciona amb localhost

IMPORTANT: En versions més modernes (trobat al SNMP d'Ubuntu 11.10) el que cal modificar és el fitxer /etc/snmp/snmpd.conf

#
# AGENT BEHAVIOUR
#

# Listen for connections from the local system only
#agentAddress udp:127.0.0.1:161
# Listen for connections on all interfaces (both IPv4 *and* IPv6)
agentAddress udp:161,udp6:[::1]:161 

Si noteu que només podeu accedir a SNMPD des de la màquina local i utilitzant localhost en comptes de la IP, aleshores és que SNMPD només s'està executant a la interfície loopback. Consulteu el fitxer:

$ cat /etc/default/snmpd 
# This file controls the activity of snmpd and snmptrapd 

# MIB directories. /usr/share/snmp/mibs is the default, but
# including it here avoids some strange problems.
export MIBDIRS=/usr/share/snmp/mibs 

# snmpd control (yes means start daemon).
SNMPDRUN=yes 

# snmpd options (use syslog, close stdin/out/err).
SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid 127.0.0.1'

# snmptrapd control (yes means start daemon). As of net-snmp version
# 5.0, master agentx support must be enabled in snmpd before snmptrapd
# can be run. See snmpd.conf(5) for how to do this.
TRAPDRUN=no 

# snmptrapd options (use syslog).
TRAPDOPTS='-Lsd -p /var/run/snmptrapd.pid'

# create symlink on Debian legacy location to official RFC path
SNMPDCOMPAT=yes
 

Per seguretat, el dimoni per defecte és carrega per escoltar només a localhost. Canvieu la línia:

SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid 127.0.0.1'

per:

SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid' 

I torneu a iniciar SNMPD:

$ sudo /etc/init.d/snmpd restart

Unknown Object Identifier

A mi m'ha passat a una Ubuntu 11.10 instal·lant el paquet snmp:

$ dpkg -l | grep snmp
ii snmp                  5.4.3~dfsg-2.2ubuntu1           SNMP (Simple Network Management Protocol) applications

Per exemple l'ordre:

$ snmpwalk -Os -v1 -c public 10.139.221.99 ifDescr
ifDescr: Unknown Object Identifier (Sub-id not found: (top) -> ifDescr)

En canvi posant el OID equivalent a ifDescr (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2) funciona correctament, mostrant el nom de les interfícies de xarxa:

$ snmpwalk -v1 -c public 10.139.221.99 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 = STRING: "lo"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2 = STRING: "gre0"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.3 = STRING: "eth0"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.4 = STRING: "eth1"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.5 = STRING: "br0"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.6 = STRING: "wifi0"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.7 = STRING: "ath0"

NOTA: A l'exemple la IP 10.139.221.99 és una nanostation de Ubiquiti

Segons lo indicat a:

http://www.mail-archive.com/[email protected]/msg09236.html

Indiquen que és un problema de que la comanda snmpwalk no troba els fitxers MIB. Amb l'opció -Dparse-mibs veurem els detalls de on busca els MIBS

No log handling enabled - turning on stderr logging
registered debug token parse-mibs, 1
parse-mibs: Scanning directory /home/sergi/.snmp/mibs
parse-mibs: No index
parse-mibs: cannot open MIB directory /home/sergi/.snmp/mibs
parse-mibs: Scanning directory /usr/share/mibs/site
parse-mibs: No index
parse-mibs: cannot open MIB directory /usr/share/mibs/site
parse-mibs: Scanning directory /usr/share/snmp/mibs
parse-mibs: No index
parse-mibs: cannot open MIB directory /usr/share/snmp/mibs
parse-mibs: Scanning directory /usr/share/mibs/iana
parse-mibs: No index
parse-mibs: cannot open MIB directory /usr/share/mibs/iana
parse-mibs: Scanning directory /usr/share/mibs/ietf
parse-mibs: No index
parse-mibs: cannot open MIB directory /usr/share/mibs/ietf
parse-mibs: Scanning directory /usr/share/mibs/netsnmp
parse-mibs: No index
parse-mibs: Checking file: /usr/share/mibs/netsnmp/NET-SNMP-SYSTEM-MIB...
parse-mibs:  Module 0 NET-SNMP-SYSTEM-MIB is in /usr/share/mibs/netsnmp/NET-SNMP-SYSTEM-MIB

Segons el bug d'Ubuntu:

https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/net-snmp/+bug/662578

Les taules MIBs ja no es troben incloses a Debian i/o Ubuntu per que tenen una llicència restrictiva (són non-free). Per obtenir les taules MIB cal instal·lar el paquet:

$ sudo apt-get install snmp-mibs-downloader

Un cop instal·lat aquest paquet cal modificar el fitxer /etc/snmp/snmp.conf

$ sudo joe /etc/snmp/snmp.conf

I canviar-lo de:

#
# As the snmp packages come without MIB files due to license reasons, loading
# of MIBs is disabled by default. If you added the MIBs you can reenable
# loaging them by commenting out the following line.
mibs :

a:

#
# As the snmp packages come without MIB files due to license reasons, loading
# of MIBs is disabled by default. If you added the MIBs you can reenable
# loaging them by commenting out the following line.
#mibs :


Cannot find module ...

Per exemple:

$ snmpwalk -m +FROGFOOT-RESOURCES-MIB -v1 -c public 10.139.221.99 .
MIB search path: /home/sergi/.snmp/mibs:/usr/share/mibs/site:/usr/share/snmp/mibs:/usr/share/mibs/iana:/usr/share/mibs/ietf:/usr/share/mibs/netsnmp
Cannot find module (FROGFOOT-RESOURCES-MIB): At line 1 in (none)

Normalment això indica que no està instal·lat el MIB que pertoca. A l'exemple falta el MIB de FROGFOOT-RESOURCES-MIB.

Segons el FAQ:

/usr/share/doc/libsnmp-base/FAQ
 What does "Cannot find module (XXX-MIB)" mean?
---------------------------------------------

  If this error is only generated for one or two modules, then it's
 likely that the named modules are not being found - perhaps they're
 not installed in the correct location, are not readable, or the
 name being used is incorrect. See the previous entries and the entry
 "How do I add a MIB to the tools?" for more details.

 Note that the name reported is the name of the MIB *module*, which is
 not necessarily the same as the name of the file.


  If there are a large number of such errors, then it's more likely
 that either the MIB files haven't been installed at all. If you are
 compiling from source, then it is necessary to run "make install" in
 order to set up the full run-time environment.

 Otherwise, see the previous entry to check whether the MIBs are installed
 in the correct location for the tools to find them.

Vegeu com afegir el MIB a:

SNMP#Com_s.27afegeix_un_MIB

snmpwalk no mostra l'arbre sencer

NOTA: Tingueu en compte també l'opció -m ALL??!!

Per exemple em va passar fent un snmpwalk a una nanostation amb AirOS.

No és el mateix indicar epsecificament que es vol .1 que no posar res:

$ snmpwalk -v1 -c public 10.139.221.99 .1 | wc -l
256
$ snmpwalk -v1 -c public 10.139.221.99 | wc -l
213

La clau està en:

 Finally, if you can't see anything from *any* enterprise-specific tree,
 then this may be down to how you are asking for the information. By
 default, if "snmpwalk" is run without an explicitly starting OID, then
 it will display the contents of the 'mib-2' tree, containing most of the
 IETF-standard management information supported by the agent.

Obtingut del FAQ de net-snmp:

http://www.net-snmp.org/docs/FAQ.html

IMPORTANT: Per defecte, snmpwalk mostra només l'arbre mib-2 i per aquesta raó pot ser que no es mostrint totes les opcions. Demaneu com a OID el . i així mostrareu tot l'arbre!

IMPORTANT: Una segona opció pot ser estar utilitzant la configuració paranoid (sovint és la configuració per defecte)

Un exemple de com mostrar-ho absolutament tot (espero ;-)), observeru l'ús de l'opció -m ALL:

$ sudo snmpwalk -Os -v 1 -c public 192.168.140.111 . -m ALL

Firewalls

Tingueu en compte que si teniu un firewall com iptables cal obrir el port 161 del protocol UDP. Tenir una línia com la següent obre el port:

#Accés SNMP
-A INPUT -i intranet -p udp -m udp --dport 161 -j ACCEPT

Vegeu també

Enllaços externs